Nieuwsbericht

Eerherstel voor een bijzondere vogel in Utrecht

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut heeft zich recent ingespannen voor de restauratie van een bijzonder naoorlogs mozaïek in Utrecht. Het kunstwerk in het Christelijk Gymnasium Utrecht aan de Koningsbergerstraat was in slechte staat. Dankzij een restauratie door Atelier Constant is het nu weer in uitstekende conditie.

Het Christelijk Gymnasium is een beschermd monument van architect H.F. Mertens uit 1954. Het is een qua architectuur voor de vroege wederopbouwperiode zeer kenmerkende school en voorzien van meerdere gebouwgebonden kunstwerken. Het genoemde mozaïek stamt vermoedelijk uit de jaren zestig. De maker van het kunstwerk is onbekend en er is dus weinig te zeggen over de exacte kunsthistorische betekenis van het kunstwerk. Het kleurrijke werk is echter beeldbepalend voor het monumentale gebouw en het is een verfijnd mozaïek. Dergelijke naoorlogse kunstwerken worden steeds zeldzamer. Voor Heemschut was dit voldoende reden om in overleg met de school en de gemeente Utrecht werk te maken van restauratie. In maart 2022 zijn de losse delen van het werk gestabiliseerd en gerestaureerd. Waar steentjes ontbraken zijn deze zorgvuldig aangevuld. Het kunstwerk is nu weer een blikvanger in de recent met zorg gerenoveerde school.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.