Nieuwsbericht

Eersherstel voor wandschildering van Jan Murk de Vries te Leeuwarden

Begin 2021 is mede op verzoek van Heemschut de voormalige christelijke Lagere Technische School aan de Cornelis Trooststraat te Leeuwarden aangewezen als gemeentelijk monument. Daarmee bleef het laatst overgebleven voorbeeld van een schoolgebouw van het nijverheidsonderwijs uit de Wederopbouwperiode in Leeuwarden voor de toekomst behouden.

Kenmerkend voor schoolgebouwen uit de naoorlogse periode is de gebouwgebonden kunst. Ook in de school aan de Cornelis Trooststraat is kunst aanwezig, waaronder een wandschildering uit de eerste bouwtijd getiteld ‘De vlucht naar de techniek’ van de hand van Jan Murk de Vries (Bolsward, 1919 – Harlingen, 2015).

De wandschildering van Murk de Vries was begin 2021 nog in slechte conditie. Delen van het werk zijn lang uit het zicht geweest door het plaatsen van een voorzetwand en keuken tegen het kunstwerk. Na verwijdering van beiden kon een plan gemaakt worden voor restauratie. Het initiatief voor deze restauratie kwam van de gebruikers, de Vereniging Floris Verster Ateliers. Op basis van een offerte van restaurator Gerard Buising konden fondsen geworven worden. Gedurende het traject heeft de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut de gebruikers geadviseerd over deze fondsenwerving. Dankzij bijdragen van de gemeente Leeuwarden, het Ritske Boelema Gasthuis en het Zadelfonds kon het werk in november 2021 gerestaureerd worden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2021 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.