Nieuwsbericht

Eerherstel voor een glas-in-loodraam van Dick Broos

Mede dankzij de inzet van de Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut (WMK) kan in het stadhuiscomplex aan de Utrechtse Oudegracht binnenkort een raam van de kunstenaar Dick Broos (1903-1991) worden herplaatst

Het raam, dat gemaakt is in 1940, is bij een renovatie in de jaren negentig uit het stadhuis verwijderd en na een omzwerving door de stad uiteindelijk in het depot van een glasatelier opgeslagen. Dankzij een tip vanuit dit atelier kon de WMK de situatie van het raam in 2017 onder de aandacht brengen van de gemeente. Omdat het stadhuis in 2018-2019 wederom wordt gerenoveerd ontstond er direct een kans om het werk te herplaatsen. Na onderzoek bleek dat het oorspronkelijke stalen raam nog aanwezig is. Ook is restauratie van het glas-in-lood goed mogelijk. De restauratie is recent gestart door atelier Domstad. Vanaf begin 2019 zal dit unieke raam, met centraal in de voorstelling de Utrechtse Domtoren, weer op haar oude plek te bewonderen zijn.

(Foto: Wikimedia/RCE)


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.