Nieuwsbericht

Eigenaar vervallen rijksmonumentale boerderij in Mijdrecht neemt maatregelen

De eigenaar van de vervallen boerderij aan de Industrieweg in Mijdrecht geeft gehoor aan het gerechterlijk bevel het rijksmonument zo snel mogelijk op te knappen. De gemeente Ronde Venen nam maatregelen tegen voordurende verval van de boerderij. Het verwaarlozen van een monument is strafbaar.

Door jarenlang onthouden van onderhoud, verkeerde de rijksmonumentale boerderij aan de Industrieweg 30 in Mijdrecht in zeer slechte staat. Deze kop-romp boerderij uit 1879 is uniek in zijn architectuur in relatie tot de arbeiderswoningen ernaast. De boerderij vertelt veel over de veengeschiedenis van onze gemeente. Gemeente De Ronde Venen hecht zeer aan het behoud van dit rijksmonument en probeert de eigenaar al sinds 2002 te bewegen om het te onderhouden. Omdat de eigenaar dit weigert, is de gemeente begin dit jaar een handhavingstraject gestart.

September van dit jaar heeft de gemeente de eigenaar verzocht eindelijk iets te doen op straffe van een dwangsom van in totaal 62.500 euro. Hiertegen heeft hij bezwaar gemaakt bij zowel gemeente als de rechter. De laatste heeft dit afgewezen. De bezwaarprocedurre bij de gemeente loopt nog.

Optreden bij moedwillig verval monument
Ondanks het bestaan van de ‘instandhoudingsplicht’ is het voor gemeentes ingewikkeld om onderhoud aan een monument af te dwingen. Bij bestudering van de (zeer schaarse) voorbeelden in Nederland, kwam gemeente De Ronde Venen tot de conclusie dat het juridisch afdwingen van onderhoud een traject is dat zeer secuur doorlopen moet worden.

Bij Industrieweg 30 bestond het traject uit zeven stappen van onder andere bouwkundige onderzoeken van de Monumentenwacht Utrecht, adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en weerleggen van zienswijzen. Het doorlopen van deze stappen kostte een jaar.

Foto: Gemeente De Ronde Venen

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.