Nieuwsbericht

Erespeld Heemschut voor Stefan Rutgers

Directeur Karel Loeff van Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft op donderdag 6 juni 2019 de Erespeld van Heemschut uitgereikt aan Stefan Rutgers. De speld is hem door de landelijke erfgoedvereniging toegekend vanwege zijn inzet voor de redding van de kasteelruïne De Nijenbeek in Voorst.

In 2005 schreef het verenigingsblad Heemschut over de rampzalige staat van de middeleeuwse kasteelruïne en de zorgen die er waren over de toekomst er van. Naar aanleiding van dit artikel werd een speciale ‘Werkgroep De Nijenbeek’ in het leven geroepen die onder aanvoering van Stefan Rutgers als voorzitter het herstel van dit unieke kasteel (woontoren) mede mogelijk heeft gemaakt. Onderdeel van de acties was onder meer een handtekeningenactie  onder de inwoners van de gemeente Voorst, waarbij meer dan 1000 handtekeningen werden ingezameld. Nog steeds vraagt de werkgroep met regelmaat aandacht voor dit unieke stuk erfgoed dat door haar acties gered is.

De Erespeld van Heemschut wordt na besluit van het bestuur van de vereniging toegekend aan eenieder die zich op uitzonderlijke manier heeft ingezet voor het behoud van erfgoed.

Stefan Rutgers heeft met de acties voor de Nijenbeek het verschil gemaakt voor de redding van de kasteelruïne. Tijdens een speciale bijeenkomst is de oorkonde hem opgespeld door directeur Karel Loeff onder toeziend ook van burgemeester Jos Penninx van de gemeente Voorst, tevens portefeuillehouder ´Bestaande Landgoederen´ in deze gemeente.

Directeur Karel Loeff (l) reikt de speld uit aan Stefan Rutgers (r)

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.