Nieuwsbericht

Erfgoed verenigingen stellen NRO en gemeente Enschede aansprakelijk voor ongefundeerde sloop van BATO

Door de samenwerkende erfgoedverenigingen Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Het Cuypergenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut zijn naar de NRO (Nationale Reisopera), eigenaar van het BATO complex, en de Gemeente Enschede brieven gestuurd, waarin zij de NRO en de gemeente Enschede verantwoordelijk stellen voor een ongefundeerde sloop van het pand van de voormalige Boeren Arbeiders Textiel Onderneming (BATO).

De NRO wil het complex slopen, nu zij elders gehuisvest zijn en na sloop verkopen aan de Bouwbedrijf Nijhuis, die voor het terrein een woningbouw plan heeft ontwikkeld, zonder enige referentie aan de cultuur-historische waarde van het complex en de omgeving. Tot dusver is er echter sprake van een voorgenomen ontwikkeling, die door het College wordt gesteund, maar is er nog geen sprake van een goedgekeurd bestemmingsplan. Het voorgenomen woningplan heeft de Raad zelfs nog niet gepasseerd.

De sloop van het complex zou dus vooruitlopen op de nog te volgen bestemmingsplan procedure. Dit ondanks dat er, als contra expertise op een actie tot behoud van de erfgoedverenigingen, in opdracht van de gemeente Enschede, door Het Oversticht een rapport is opgesteld, waar de cultuur-historische waarde van het complex wordt onderschreven. Het maken van een goed cultuur-historisch rapport was echter in de ogen van de NRO en Nijhuis niet nodig. Dit ondanks dat dit procedureel om de geplande woningbouw te kunnen realiseren noodzakelijk was geweest. NRO wil hoe dan ook de sloop van het complex, ook nu er veel weerstand vanuit de Raad te bespeuren valt. Zij oefenen zware (financiële) druk op Raad en College uit om akkoord te gaan met de sloopplannen. De houding van het College is tot nu toe eveneens onwrikbaar richting sloop. Het uiterst magere stedenbouwkundige plannetje wordt zelfs bejubeld door de wethouder.

De erfgoedorganisaties hebben bewust niet aangestuurd op een aanvraag voor een monumenten status om op voorhand een gewijzigde planontwikkeling niet te frustreren. Wel stelt men in de beide brieven, dat wil men niet verdere procedurele verwikkelingen terecht komen, men er goed aan doet het nu voorliggende woningplan ingrijpend te wijzigen. De cultuur-historische waarden van het complex zullen daarbij een bepalende rol moeten gaan spelen.

Jan Astrego
Lid van de Provinciale Commissie Overijssel  

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.