Nieuwsbericht

Erfgoedbeschermers bereiken akkoord over behouden wederopbouwarchitectuur Zeist

De gemeente Zeist, woningbouwcorporatie Woongoed, Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben een akkoord bereikt over het behoud van de wederopbouwarchitectuur in de wijk Griffensteijn in Zeist. Een deel van de woningen verliest de monumentenstatus, een deel van de woningen blijft monument.

Het betreft woningen aan de Ridderschapslaan, Jacoba van Beierenlaan en Cornelis Schellingerlaan. Een deel van de woningen is gebouw door de bekende architect Jan Wils. De overige woningen zijn gebouwd volgens het zogenaamde Airey-systeem. Omdat het met dit type systeembouw mogelijk was om in korte tijd een groot aantal woningen te bouwen werd dit systeem i.v.m. de naoorlogse woningnood veel toegepast. Inmiddels is in ons land een groot deel van deze woningen al weer gesloopt of onherkenbaar gerenoveerd.

De woningen waren allemaal gemeentelijk monument. De eigenaar, Woongoed, wilde echter een zeer groot deel slopen en vroeg de gemeente de monumentenstatus op te heffen. Het college van Zeist besloot dat verzoek in te willigen. Tegen dat besluit kwamen Heemschut en het Cuypersgenootschap in het verweer. 

Dat leidde uiteindelijk tot een gang naar de rechtbank. Op verzoek van de rechter gingen Heemschut, Cuypersgenootschap, de gemeente Zeist en woningcorporatie met elkaar in gesprek. Dat heeft geleid tot een compromis dat voor allemaal werkbaar is.

De woningen in de Jacob van Beierenlaan 2-36 (even) en Ridderschapslaan 1-19 (oneven), 21-43, 44-56 (even) verliezen de monumentenstatus.

De woningen aan de Schellingerlaan en Ridderschapslaan 2-20 (even) blijven monument.

Voor de woningen die de monumentenstatus verliezen wordt de weg vrijgemaakt voor sloop. De andere woningen blijven behouden.

De commissie Utrecht van Heemschut is blij met het bereikte compromis. De karakteristiek van de wederopbouwbuurt blijft hiermee behouden en grootschalige sloop is van de baan. Binnen de wijk kan op een zorgvuldige manier de door Woongoed gewenste herontwikkeling plaatsvinden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.