Nieuwsbericht

Erfgoedbeschermers in beroep tegen sloop Sociale Zaken van Hertzberger

Heemschut heeft samen met Vereniging Vrienden van Den Haag, Cuypersgenootschap en SOS Den Haag beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan dat de weg vrij moet maken om het voormalige ministeriegebouw van SoZaWe van architect Herman Hertzberger te slopen ten behoeve van nieuwbouw. Samen stellen zij dat de gemeenteraad uit het oogpunt van bescherming van waardevol erfgoed niet had mogen instemmen met dit plan.

Architectuurhistorici zijn zonder uitzondering van oordeel dat het hier gaat om een iconisch gebouw van de internationaal gewaardeerde architect Herman Hertzberger, een belangrijk representant van de stroming in de moderne Nederlandse architectuur van het structuralisme. Van alle jonge gebouwen in Den Haag is dit misschien wel het meest beschreven gebouw in de internationale literatuur.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft het gebouw geplaatst op de voorlopige lijst van bijzondere gebouwen van na 1965, die de basis vormt voor de selectie van gebouwen die uiteindelijk de status van rijksmonument zullen krijgen. Het gebouw is voorgedragen om aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Duurzaamheid avant-la-lettre

In een tijd waarin men de mond vol heeft van duurzaamheid en hergebruik is het onaanvaardbaar om zo een enorm complex van nauwelijks 30 jaar oud alweer te slopen. Sloop en nieuwbouw gaan gepaard met enorme CO2-uitstoot en stikstofneerslag, terwijl Hertzberger het gebouw nu juist zo heeft ontworpen dat het valt aan te passen ten behoeve van heel andere functies, zoals wonen. Duurzaamheid avant-la-lettre. Zijn bureau heeft daartoe een ontwerpplan gemaakt.

Behoud en herbestemming

Herontwikkeling van het bestaande gebouw was ook de randvoorwaarde die de gemeente stelde aan het Rijk bij de verkoop van het complex aan de markt. Op verzoek van de ontwikkelaar die onder die voorwaarde heeft gekocht, liet de gemeente die voorwaarde vallen, hetgeen neerkomt op ontoelaatbare bevoordeling.

Oordeel van deskundigen over de mogelijkheden van behoud en herbestemming van het gebouw is bij het maken van dit bestemmingsplan niet gevraagd. Zoals zo vaak regeert een korte-termijn-visie en wordt kwaliteit in Den Haag te weinig gewaardeerd.

Voormalig rijksbouwmeester Floris van Alkemade schrijft over het belang van bescherming van moderne bouwkunst: “De vanzelfsprekendheid waarmee nu vaak wordt gesloopt, lijkt een generatie later vaak te leiden tot verbijstering…”


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.