Nieuwsbericht

Erfgoedbeschermers naar de rechter voor behoud Briëtwoningen

De sloop van de karakteristieke Briëtwoningen in Middelburg moet worden voorkomen. Daarom stappen onder meer Heemschut en het Cuypersgenootschap naar de rechter. Eerder wees de gemeente Middelburg een verzoek om de huizen te beschermen als monument af.

Heemschut en het Cuypersgenootschap dringen al sinds de zomer van 2019 aan op het behoud van de woningen.  De erfgoedbeschermers wijzen er op dat in er in “Middelburg Monumentenstad” een gat  valt in het verhaal van de naoorlogse Wederopbouw als de huizen worden gesloopt. Voor huurwoningen voor arbeiders zou de binnenstad bij herbouw immers geen ruimte meer bieden. Sloop van deze wijk zien we als een amputatie van de materiële getuigenis daarvan. Belangrijke (steden)bouwkunst voor arbeiders is niet minder representatief voor de Wederopbouwperiode dan markante openbare gebouwen.

Ook stedenbouwkundig is het een bijzondere wijk door de wijze waarop stratenplan, geleding van- en kleurgebruik in- de dwarsstraatjes, de verschijningvorm en detaillering  van gevels en kappen zijn vormgegeven. Kenmerkend zijn ook de grote tuinen die arbeiders in staat moesten stellen voor een belangrijk deel in de eigen voedselvoorziening te voorzien. In deze tijd zou uit kostenoverwegingen een dergelijk bouwplan niet meer denkbaar zijn. Alleen al daarom verdient deze karakteristieke wijk het om te worden behouden door hoogwaardige renovatie.

Eerder wees het gemeentebestuur een verzoek tot gemeentelijk monument af. Heemschut en het Cuypersgenootschap zien genoeg reden om daartegen in bezwaar te gaan bij de rechter. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.