Nieuwsbericht

Erfgoedbeschermers vragen aandacht voor toekomst Baudartiuscollege Zutphen

De Erfgoedvereniging Heemschut, Commissie Gelderland, en de Stichting het Cuypersgenootschap hebben per brief aan de gemeente Zutphenhun zorgen uitgesproken over de toekomst van het Baudartiuscollege, Isendoornstraat 1 in Zutphen. Wij hebben vernomen dat het gebouw vrij zal komen, zoals te lezen valt in het gepresenteerde “structuur beeld Klein Vaticaan” als onderdeel van het programma Krachtig Zutphen-programma Binnenstad. Vanwege de aanwezige cultuurhistorische waarden is behoud gewenst. Wij verzoeken de gemeente om in te zetten op behoud en hergebruik van het gebouw.

Het Baudartiuscollege is in de jaren 1949-1951 gebouwd als Christelijk Lyceum naar ontwerp van het architectenbureau Rotshuizen en Wind uit Arnhem. Dit architectenbureau – opgericht door E.J. Rotshuizen - heeft naam gemaakt als ontwerper van christelijke scholen, kerkgebouwen en zorginstellingen. In de jaren twintig en dertig werkt men onder invloed van moderne stromingen als de Haagse School en Amsterdamse School. Later gaat het bureau in een meer traditionele trant werken. Deze traditionele stijl is ook goed te zien in het gebouw aan de Isendoornstraat. Een groot aantal werken van dit architectenbureau is reeds aangewezen tot monument.

Het Baudartiuscollege is met haar sobere en verfijnd gedetailleerde architectuur een fraai voorbeeld van een meer traditionalistische architectuur met moderne elementen uit de wederopbouwperiode. Het gebouw heeft al vrij snel na de oplevering enkele uitbreidingen gekregen en is vrij gaaf behouden. Met name het gedeelte aan de Isendoornstraat is van grote waarde voor het stadsbeeld. Ook het interieur bevat nog diverse kenmerkende elementen uit de bouwperiode. Door de sloop van andere naoorlogse scholen heeft het gebouw voor Zutphen een grote zeldzaamheidswaarde.

In de afgelopen tijd is er een felle discussie geweest over de toekomst van het gebouw van de vroegere Meisjesvakschool aan het Vispoortplein. Onze organisaties willen een herhaling van deze situatie voorkomen. Wij vragen de gemeente nu in te zetten op hergebruik van het Baudartius. Dit schoolgebouw leent zich vermoedelijk zeer goed voor een ombouw tot woningen. Ook een combinatie van functies is denkbaar op deze aantrekkelijke locatie nabij de historische binnenstad. Om tot een succesvol hergebruik te komen is het noodzakelijk dat de gemeente een sturende rol pakt en het gebouwd wordt aangepakt door een architect en projectontwikkelaar met gevoel voor historie.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.