Nieuwsbericht

Erfgoedbeschermers willen rijksmonumentale status voor wasserij in Deventer

De Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Heemschut's commissie Overijssel en andere erfgoedbeschermers willen dat de wasserij met dienstwoning aan de Worp in Deventer de status van rijksmonument krijgt. Daarvoor is een verzoek ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat hier om een uniek industrieel monument.

Het gaat om een voormalige wasserij met dienstwoning, gelegen in het Worpplantsoen aan de linkerkant van de IJssel, niet beschreven onderdeel van het rijksbeschermde stadsgezicht.

De wasserij met woning is van belang voor de industriële geschiedenis van Deventer en is een zeer zeldzaam voorbeeld van een bewaard gebleven industriële wasserij uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het gebouw bezat oorspronkelijk een fabrieksschoorsteen, wat er op wijst dat er een stoommachine in gebruik is geweest. Het complex vormt een kenmerkend onderdeel van het beschermde stadsgezicht. Aanvragers zijn van mening dat er hier sprake is van een cultuurhistorisch belangrijk object, dat bij de laatste monumenteninventarisatie ten onrechte onopgemerkt is gebleven.

Naast de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer sluiten zich bij de aanvraag aan: Bond Heemschut, commissie Overijssel, Stichting Oud Deventer en Stichting WIJD.

Er is nog geen reactie ontvangen op de aanvraag. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.