Nieuwsbericht

Erfgoedorganisaties doen aangifte tegen opzettelijk verwaarlozen en vernielen Huize Ivicke Wassenaar

Vandaag hebben de landelijke erfgoedorganisaties Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Cuypersgenootschap bij de politie in Wassenaar aangifte gedaan wegens het opzettelijk verwaarlozen en vernielen van het beschermde rijksmonument Huize Ivicke te Wassenaar door de eigenaar Monumenten Restauratie WH BV. en haar voorganger de Muntendamche Investeringsmaatschappij/Bever Holding. Grote man achter beide organisaties is dhr. R. van de Putte.

De erfgoedorganisaties zijn van mening dat het gaat om een belangrijk cultuur- en architectuurhistorisch waardevol rijksmonument met een hoge ensemble waarde, dat stedenbouwkundig op een beeldbepalende plek in de landgoederenzone Wassenaar is gelegen. Door het niet plegen van onderhoud dreigen belangrijke monumentale waarden voorgoed verloren te gaan.

We zijn overtuigd dat er sprake is van opzet en daarmee een misdrijf doordat over langere periode nadrukkelijk blijk van is gegeven niet over te willen gaan tot de instandhouding van het rijksmonument ondanks aanschrijvingen van de gemeente Wassenaar en bevestigd door uitspraken in voorlopige voorzieningen door de rechtbank in Den Haag. Dit wordt bevestigd door opzettelijke verwaarlozing van andere monumenten en gebouwde eigendommen van dhr. van de Putte.

Aangifte is gedaan op wegens overtreding van de bepalingen in de Monumentenwet 1988/Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet op de economische delicten. Overtreding is hierbij een strafbaar feit. Beide erfgoedorganisaties willen een duidelijk signaal afgeven dat tegen verval door het opzettelijk verwaarlozen van beschermde rijksmonumenten wordt opgetreden en dat een eigenaar daar niet mee weg kan komen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.