Nieuwsbericht

Erfgoedorganisaties komen met een waardenstelling voor de St Josephkerk te Heelsum

De Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum en de plaatselijke parochieraad ondersteunen pleidooi tot behoud en herbestemming van de kerk.

St Josephkerk

De Rooms-katholieke St. Josephkerk met de karakteristieke, vrijstaande klokkentoren dreigt binnen afzienbare tijd te worden gesloopt. Het is de bedoeling dat de kerk wordt verkocht en op het vrijkomende terrein zullen woningen worden gebouwd. Het is het gevaar dat voor vele kerkgebouwen dreigt. Heemschut en het Cuypersgenootschap zijn door lokale parochianen gewaarschuwd over deze mogelijke sloop. 

Het kerkgebouw uit 1961 werd ontworpen door architect Fons Vermeulen (1913-2013), een volgeling van Dom Hans van der Laan. Het gebouw is zowel architectonisch als stedenbouwkundig een zeldzaam voorbeeld van de Bossche School boven de rivieren. De kerk ligt op de hoek van twee straten, waarbij de onderdelen kerkzaal, pastorie en klokkentoren zorgvuldig zijn ingepast in de scherpe hoek van beide straten. Architectuurhistorisch is het een vrij gaaf gebleven voorbeeld uit de jaren ’60. De sobere vormgeving van de gebouwen wordt bepaald door het zogenaamde plastisch getal, op basis van getallenreeksen die in de architectuur harmonische verhoudingen tot stand brengen.

Organisaties zoeken naar Bescherming 

Heemschut en het Cuypersgenootschap willen graag dat de kerk beschermd wordt, omdat het als een sober gesamtkunstwek kan worden beschouwd. Zowel interieur als exterieur is in de geest van de Bossche School ontworpen. Beide organisaties hebben een verzoek gericht aan de gemeente Renkum voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Ook de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum en de plaatselijke parochieraad hebben onze aanvraag in een brief ondersteund. Inmiddels hebben Gert Eijkelboom en Gerrit Vermeer als onafhankelijk architectuurhistorici een waardenstellende beschrijving gemaakt van de kerk. Dit geeft de mogelijkheid om in gesprek te gaan over hoe met het gebouw en de monumentale waarden kan worden omgegaan. 

 

Waardenstellende beschrijving St Josephkerk, januari 2017

 

Heemschut dosssier St Joseph


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.