Nieuwsbericht

Erfgoedorganisaties: sloop Amalialaan 39 laat zien dat erfgoedbehoud in Baarn nog geen vanzelfsprekendheid is

Heemschut en Cuypersgenootschap hebben een artikel ingezonden naar de Baarnsche Courant. Hierin wijzen ze op het ontbreken van een goed monumentenbeleid.

In de afgelopen decennia zijn er veel mooie oude panden uit Baarn verdwenen. Tegelijkertijd is er echter hard gewerkt aan het monumentenbeleid. Met name in de afgelopen 10 jaar zijn veel panden op de monumentenlijst gekomen. Ondanks alle sloop heeft Baarn nog steeds veel prachtige historische panden om trots op te zijn. Dat het behoud van historisch erfgoed echter nog steeds geen vanzelfsprekendheid is blijkt uit de sloop van de villa Amalialaan 39. Begin december is dit prachtige negentiende-eeuws huis gesloopt om ruimte te maken voor appartementen. We begrijpen eigenlijk niet dat dit heeft kunnen gebeuren. Helaas is het pand wel weg. Het is nu zaak om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

Erfgoed kwetsbaar

Deze sloop laat zien dat Baarns erfgoed kwetsbaar is. Dit komt onder andere doordat de gemeente geen monumentenlijst bijhoudt. Zo weet op dit moment niemand zeker welke status het pand had. Navraag bij de gemeente levert geen duidelijk antwoord op. Een helder overzicht van de gemeentelijke monumenten is niet te vinden op internet en kan de gemeente ook niet overhandigen. Dat is slordig en zorgt voor onduidelijkheid bij eigenaren. Wij pleiten voor een digitaal monumentenregister, die openbaar toegankelijk is en waarin ook de redengevende omschrijving van de panden is opgenomen. Een digitaal register wordt ook aanbevolen door de VNG in hun nieuwe model-erfgoedverordening, die gebaseerd is op de nieuwe Erfgoedwet.
De vraag is ook of er binnen het gemeentelijk apparaat voldoende mankracht is om het erfgoedbeleid goed op orde te houden en door te ontwikkelen. Een beleidsmedewerker die het binnen de ambtelijke organisatie kan opnemen voor het erfgoed wordt nodig gemist. Mogelijk kan hierin samengewerkt worden met Bunschoten of Soest.
Het is duidelijk dat Baarn hard aan het werk moet. Niet alleen moet de bescherming voor de reeds aangewezen panden op orde zijn en informatie over de monumenten goed toegankelijk zijn, ook is het goed om nog een keer te kijken of de monumentenlijst wel compleet en up-to date is. Wij missen nog diverse panden op de lijst, waaronder ook enkele bijzondere naoorlogse gebouwen. Een complete monumentenlijst is nodig om incidenten als de sloop van Amalialaan 39 te voorkomen.

Herstel van ruimtelijke kwaliteit

Uiteraard verdient de Amalialaan ook herstel. Wij vinden dat de gemeente de eigenaar moet dwingen om eenzelfde pand met dezelfde kwaliteit terug te bouwen. Dat gebeurt vaker, zoals ook op de Luit. gen. van Heutszlaan. 10 is gebeurd. Op deze manier kan de gemeente recht doen aan het voor Baarn beeldbepalende gebied rond het station. 

 

Mathijs Witte, Erfgoedvereniging Bond Heemschut

Norman Vervat, Stichting het Cuypersgenootschap

Foto: CC-BY SA 3.0 Atsje

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.