Nieuwsbericht

Erfgoedorganisaties willen behoud en bescherming Jozefkerk te Heelsum

Heemschut en Cuypersgenootschap sturen opnieuw een verzoek aan de gemeente Renkum

De Stichting het Cuypersgenootschap, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum hebben de gemeente Renkum verzocht om de met sloop bedreigde Jozefkerk aan de Kamperdijklaan te Heelsum te beschermen als gemeentelijk monument.

Het kerkgebouw uit 1961 werd ontworpen door architect A.H.J.M. (Fons) Vermeulen (1913-2013), een volgeling van de beroemde bouwmeester Dom Hans van der Laan. Het betreft een ruime rechthoekige zaalkerk onder plat dak. De kerk ligt schuin op een groot lommerrijk perceel op een scherpe hoek tussen de Prins Bernhardlaan en Kamperdijklaan in Heelsum.

 De motivatie van de aanvraag:

Het kerkgebouw is voor de gemeente Renkum en Gelderland een belangrijk voorbeeld van naoorlogs erfgoed. Architectuurhistorisch is het gaaf bewaarde gebouw van grote waarde als kenmerkend en vrij gaaf gebleven voorbeeld van een kerkgebouw in de Bossche Schoolstijl. Stedenbouwkundig is het gebouw zeer waardevol vanwege de fraaie en lommerrijke ligging op de hoek van de Prins Bernhardlaan en Kamperdijklaan in de dorpsuitbreiding van Heelsum, waarbij de onderdelen kerkzaal, pastorie en klokkentoren zorgvuldig zijn ingepast in de scherpe hoek van beide straten. Ook heeft het gebouw een cultuurhistorische betekenis voor Heelsum.
 

· Bescherming van panden als gemeentelijk monument is noodzakelijk om een toekomstige verminking of sloop te kunnen voorkomen. Vanwege het feit dat de kerk waarschijnlijk verkocht gaat worden aan een projectontwikkelaar is een snelle bescherming noodzakelijk. Alleen zo is verminking of sloop van dit erfgoed te voorkomen.


De organisaties willen dat de gemeente Renkum inzet op het behoud van dit gebouw. Dat betekent niet dat de huidige situatie bevroren wordt, maar wel dat de belangrijkste karakteristieken van het gebouw behouden blijven voor de toekomst en een plek krijgen in de planvorming voor het perceel. De erfgoedorganisaties hopen dat er ruimte ontstaat voor dit idee en verwachten een zorgvuldig besluit op de ingediende monumentenaanvraag.

 

Heemschut dossier Jozefkerk


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.