Nieuwsbericht

Erfgoedvereniging Heemschut vindt uitstel aanwijzingsprocedure Muur van Mussert onbegrijpelijk

Nationale cultuurhistorische Waarde is evident!

Omroep Gelderland bericht op 23 februari op hun website dat toch geen procedure wordt gestart om de Muur van Mussert aan te wijzen als rijksmonument. Begin dit jaar bevestigde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog voornemens te zijn tot aanwijzing over te gaan. Nu zegt de Rijksdienst te willen wachten op een verkennend onderzoek naar de herinneringscultuur in Nederland om de betekenis van de muur beter te kunnen duiden.

Muur van Mussert als 'mahnmal'

Heemschut Gelderland, Stichting Erfgoed Ede en de Historische Kring Lunteren en Ede hebben in 2015 met ondersteuning van de gemeente Ede een suggestie bij de Minister van Cultuur Jet Bussemaker ingediend om de Muur van Mussert als rijksmonument aan te wijzen. De Muur is het behouden waard, hij vormt een teken ter herinnering, maar ook van waarschuwing. De Duitse taal geeft dat kernachtig weer in de woorden “Denkmal” èn “Mahnmal”. Ook qua architectuur is “de Muur” het waard om hem te behouden. De architectuur is gebaseerd op de Thingplatz of Thingstätte, zoals die in de dertiger jaren ontworpen werden voor openluchtoptredens.

Met de aanwijzing hopen de organisaties behoud te bewerkstelligen en fondsen vrij te maken om het verhaal van de emotioneel beladen geschiedenis van deze plek beter te ontsluiten. Het is de vraag of de Muur van Mussert nog jaren kan wachten op bescherming nu de staat van het bouwwerk zienderogen achteruit gaat.

 

Bericht Omroep Gelderland, 23 februari 2017

 

 Heemschut dossier Muur van Mussert


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.