Nieuwsbericht

Erfgoedverenigingen roepen op tot bescherming woningbouw Oude Kooi Leiden

Per brief wordt het college van B&W van Leiden verzocht om diverse woonblokken in de wijk de Oude Kooi te beschermen als gemeentelijk monument

Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Het Cuypersgenootschap hebben het college van burgemeester en wethouders van Leiden per brief van 21 juni verzocht om diverse woonblokken in de wijk de Oude Kooi te beschermen als gemeentelijk monument. Het betreft het gehele ensemble van de bebouwing tussen de Parkstraat, Atjehstraat, Driftstraat en Javastraat, bekend als de ‘Centrale Blokken’ van de wijk de Oude Kooi, alsmede twee woningblokken aan de Lage Rijndijk tussen Driftstraat en Sumatrastraat. Tevens hebben zij de gemeente verzocht de woningen aan Kooizicht 2-18 en 48-56 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het gaat hier om een voor Leiden belangrijke cultuurhistorisch erfgoed, dat ineens met sloop bedreigd wordt.

Leids voorbeeld sociale woningbouw

Het gehele ensemble vormt een belangrijk Leids voorbeeld van de Nederlandse sociale woningbouw, die met de invoering van de Woningwet in 1902 een grote impuls kreeg. In Leiden kwam deze vorm van woningbouw, geïnitieerd en uitgevoerd door woningbouwverenigingen, vooral na 1914 tot bloei. Het ging daarbij niet alleen om leefbare en betaalbare woningen, maar men creëerde bewust een zorgvuldige architectonische vormgeving en stedenbouwkundige structuur. De nu nog aanwezige bebouwing werd vanaf 1918 in opdracht van de toenmalige woningbouwvereniging De Eendracht gebouwd naar ontwerp van de bekende architect H.J. Jesse, i.s.m. met J. Splinter Gz. De gehele wijk is zeer zorgvuldig vormgegeven en bezit een grote cultuurhistorische waarde. Voor Leiden is dit erfgoed uniek.

Ondersteuning

Met het verzoek tot bescherming sluiten de erfgoedverenigingen aan bij de aanvraag van de Stichting Behoud De Oude Kooi en die van de Historische Vereniging Oud Leiden. Beide organisaties willen de buurt nadrukkelijk steunen bij haar strijd voor behoud van dit erfgoed.

Bron foto: C. Fleurkens/ Wijk Oude Kooi Leiden

 

Bijlage: Brief aan college B&W van Leiden, d.d. 20 juni 2016

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.