Nieuwsbericht

Erfgoedvrijwilligers komen bij elkaar in voorbereiding voor nieuwe wet

Honderden vrijwilligers op erfgoed- en archeologiegebied moeten de komende jaren worden opgeleid om met de nieuwe Omgevingswet aan de slag te gaan. In een unieke samenwerking zijn Erfgoedvereniging Bond Heemschut en AWN – Nederlandse Archeologievereniging - begonnen aan die klus.

In de Spiegelkerk in Bussum kwamen vrijdag tientallen vrijwilligers op het gebied van archeologie en bovengronds erfgoed bij elkaar om alles te leren over de nieuwe wet. De cursus is een unieke combinatie van online (inleidende gedeelte) leren en een dag in de praktijk waarbij de kneepjes worden geleerd en ervaringen uitgewisseld.

De vrijwilligers zijn daarmee voorbereid op de komst van de nieuwe Omgevingswet, waarbij alle regels op het gebied van ruimtelijke ordening op de schop gaan. Voor erfgoed heeft dat directe gevolgen. Zo moet onder meer elke gemeente een nieuwe visie op de gemeente zelf maken, een Omgevingsvisie. Voor de erfgoedbeschermers is het van het grootste belang dat het erfgoed in die nieuwe visies de plaats krijgt die het verdient. Ook is het van belang dat de vrijwilligers worden bijgepraat over nieuwe procedures en regels die bij de nieuwe wet horen.

De cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet is het afgelopen jaar intern bij Heemschut en AWN ontwikkeld en biedt een opleidingstraject dat is vormgegeven in de praktijk. De professionals van beide verenigingen hebben de eigen praktijkervaringen in Nederland vertaald naar een handzaam programma dat nog steeds wordt uitgebreid. Het doel is om een online vraagbaak bij de hand te hebben en om daarnaast een breed landelijk kennisnetwerk te bouwen dat gebruikt kan worden om een van de belangrijkste pijlers in onze omgeving, het erfgoed, te beschermen.

De cursus wordt gesubsidieerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en is in samenwerking met Wageningen University & Research, Steunpunt Erfgoed Noord-Holland en Tussen Vecht en Eem.

De komende maanden trekt de cursus door Nederland. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze bijeenkomsten. Zij kunnen zich melden via info@heemschut.nl.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.