Nieuwsbericht

Feestelijke onthulling kunstwerk Hugo Brouwer in Breda

Het verplaatste kunstwerk van Hugo Brouwer schittert bij het Graaf Engelbrecht

Met de voordracht van een gedicht door kunstenares Yvon Né is op woensdag 26 september de herplaatsing van het een groot kunstwerk van de schilder en mozaïekkunstenaar Hugo Brouwer uit 1959 voltooid. In 2011 werd vanwege de sloop van de oude Rijks-HBS het kunstwerk bedreigd met vernietiging. Het was dankzij de oplettendheid van oud-waarnemend rector Wil Mathijsen dat het werk onder de aandacht werd gebracht. Gerard van den Berg, thans actief lid van de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, nam direct daarna het initiatief om i.s.m. een werkgroep het kunstwerk ook daadwerkelijk te redden.

Het proces om te komen tot waardering, het uitplaatsen, opslaan en herplaatsen ging, zoals bij vele van de bedreigde ruimte gebonden kunstwerken uit de periode van de Wederopbouw, niet zonder slag of stoot. Mede dankzij bijdragen van onder meer de Rabobank Breda kon het kunstwerk uiteindelijk worden herplaatst. De nieuwe scholengemeenschap Graaf Engelbrecht plaatste het kunstwerk in zijn oorspronkelijk opzet als poort bij de entree van het schoolplein.

Werk van Hugo Brouwer

Het werk van Hugo Brouwer heeft, mede door Eindhovenaar Robert van Rixtel, die in 2013 een boek het oeuvre van de Nuenense kunstenaar publiceerde, inmiddels meer en meer waardering gekregen. Bij de opening sprak Heemschut-directeur Karel Loeff de wens uit dat scholieren ook echt actief kennis maken met de inhoud van het werk. Behalve de symboliek van de voorstelling is ook de expressie en de materiaaltoepassing interessant. De herplaatsing van het kunstwerk is een stimulans voor de Werkgroep Monumentale Kunst en Heemschut dat herwaardering en behoud goed mogelijk zijn.

Bijgaand een terugblik op geslaagde onthulling van herplaatst kunstwerk van Hugo Brouwer in Breda in BN de Stem.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.