Nieuwsbericht

Fiscale Aftrek onderhoud rijksmonumenten blijft bestaan in 2017

Minister neemt de tijd om het wetsvoorstel verder vorm te geven in samenspraak met Kamer en erfgoedveld

Fiscale Aftrek blijft ook in 2017

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de fiscale aftrek voor onderhoud door particuliere monumenteneigenren per 1 januari 2017 toch niet schrappen. Dat heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten. Ze komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer en de monumentensector om de regeling voorlopig nog te handhaven in afwachting van een algehele evaluatie van de financiering van de monumentenzorg. De bezuiniging van 25 miljoen die ze met het afschaffen van de fiscale aftrek wilde bereiken is nog niet van de baan en moet volgend jaar op de begroting van OCW gevonden worden. 

Bezinning 

De minister houdt het wetsvoorstel voorlopig aan.  Daarmee neemt ze langer de tijd om verder te werken aan de nieuwe subsidieregeling ter vervanging van de oude fiscale regeling. De komende tijd zal over een mogelijke vervangingsregeling met de Kamer en het erfgoedveld verder gesproken worden. De minister heeft de Kamer suggesties gedaan hoe de huidige regeling aan te passen.

 Kamerbrief over monumentenaftrek, d.d. 9 november 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.