Nieuwsbericht

Flat bedreigt stadsgezicht Tholen

Heemschut Zeeland , Heemkundige Vereniging Tholen en buurtcomité en Cultuurplein Tholen blijven bezwaren houden.

Kruittoren in beschermd stadsgezicht

Wanneer de plannen van de gemeente Tholen doorgaan, zal een nieuwbouwproject, waarin opgenomen de zeven bouwlagen tellende flat Kruittoren, het gezicht op het stadje Tholen vrijwel geheel wegnemen. In het verleden is een vergelijkbaar plan na bezwaar van Heemschut Zeeland al eens afgewezen. Toen werd vastgesteld dat de bebouwing niet meer dan twee lagen boven de kruin van het dijklichaam mag uitsteken. Daar is bij volgende uitbreidingsplannen de hand aan gehouden, totdat vorig jaar in het plan Kruittoren hoogbouw direct in het beschermd stadsgezicht werd geprojecteerd. De toen al bestaande bezwaren heeft men getracht te ontzenuwen door de locatie van het appartementengebouw te verschuiven. Dit ontwerp heeft met zeven verdiepingen en een lantaren boven de kruin van de dijk echter geen duidelijke verbetering opgeleverd.


Verzet tegen plannen

In afstemming met het buurtcomité en de Heemkundige vereniging van Tholen heeft Heemschut in een zienswijze bezwaar tegen deze bebouwing gemaakt. Overleg met gemeente heeft geleid tot een computersimulatie door het architectenbureau, die de negatieve effecten op het stadsgezicht duidelijk toont. Ondanks doorgevoerde wijzigingen blijft voor de betrokken partijen de bebouwing met zeven lagen bouwmassa onacceptabel. Dit zal de leefbaarheid van de buurt en de aantrekkelijkheid van Tholen voor toeristen negatief beïnvloeden. Aanvaardbare alternatieve locaties zijn genoemd. 

 

Artikel tijdschrift Heemschut maart 2017

Heemschut dossier Tholen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.