Nieuwsbericht

Geef erfgoed een stem!

Heemschut verenigt zich met andere partijen onder het Erfgoedpamflet om erfgoed terug te brengen op de politieke agenda. Geef erfgoed een stem!

In de verkiezingsplannen van politiek komen ‘monumenten’ en ‘erfgoed’ nauwelijks voor. Een zorgelijke ontwikkeling: Een zorgelijke ontwikkeling: zorg voor ons erfgoed is niet alleen een wettelijke taak van de overheid, maar ook in het belang van de leefbaarheid van onze steden en dorpen.

We roepen de politiek op om erfgoed onderdeel te maken van de beslissingen over hoe we willen wonen, werken en leven. Erfgoed speelt namelijk een essentiële rol in alle grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven:

  • Erfgoed vormt de fysieke en culturele basis van de ruimtelijke inrichting van Nederland.
  • Erfgoed staat voor de identiteit van onze steden, dorpen en landschappen en het verbindt mensen.
  • Erfgoed is essentieel voor de leefbaarheid, het houdt ons land mooi en herkenbaar.
  • Erfgoed geeft handvatten om de verstoorde balans met de natuurlijke systemen te herstellen.

Lees meer over de kansen en uitdagingen van erfgoed op erfgoedpamflet.nl.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.