Nieuwsbericht

Geen gehoor gemeente Geldermalsen over Langendijk

Op 24 februari werd een voorstel gedaan tot verharding van de middeleeuwse Langendijk door de gemeente Geldermalsen. Deze dijk, die loopt tussen Asperen en Lingebed in West-Gelderland, maakt onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie en heeft derhalve belangrijke historische waarde. Het bericht tot het veranderen van de toplaag van de dijk heeft dan ook zowel raadsleden, als veel omwonenden, en andere betrokkenen overvallen.

Ongerept karakter

Toen de situatie duidelijk werd, hebben wij als Heemschut een brief geschreven om te benadrukken wat het historisch en landschappelijk belang was van het behoud van de juiste karakteristieke toplaag op de zanddijk. Dat wil zeggen een toplaag die past bij de dijk en het landschap, een laag die ervoor zorgt dat het unieke landschap van de Linge met zijn dijken en eeuwenoude huizen en boerderijen in stand blijft. Dit houdt in geen bitumen/asfalt laag met grind zoals de gemeente het zich voorstelt.  

Aan het westelijk einde van de dijk ligt het fort Asperen. Vanwege de hoge bezoekersaantallen is daar een parkeervoorziening gemaakt, maar de rest van de dijk blijft ongerept. Dit resulteert in een landschappelijk waardevolle omgeving met onder andere wilde bloemen, plas-dras gebiedjes, en fruitbomen. Kortom, een prachtige plek waar vanuit de bermen de biodiversiteit hoogtij viert.

Beleid blijft uit

Op 27 Februari hebben wij de gemeente per brief gevraagd om de dijk aan te wijzen als gemeentelijk monument, maar tot op heden is er geen antwoord. Na een overleg met onder andere de Stichting Menno van Coehoorn, die alles van vestingen en vestingbouw afweet, is nogmaals bekrachtigd dat de top laag moet passen bij het historisch en landschappelijk karakter van de dijk en omgeving. Daarnaast zijn betere verkeersmaatregelen nodig zodat alleen fietsers, wandelaars en bestemmingsverkeer toegang krijgen tot de dijk.

De naburige gemeente Lingewaal was merkwaardig genoeg niet bij het overleg betrokken, terwijl er in 2019 een fusie zal plaatsvinden tussen Geldermalsen, Neerijnen en, Lingewaal. Zij hebben hun zorgen over de gang van zaken en de voorgestelde toplaag per brief kenbaar gemaakt en ook tijdens de inspraak was de wethouder persoonlijk aanwezig om het toe te lichten. De hele gang van zaken is  ondoorzichtig en men is allerminst bereid te luisteren en te handelen na alle commotie. Wel heeft Geldermalsen aangegeven de Unesco aanvraag om de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot werelderfgoed te maken,  te ondersteunen. De gemeente Geldermalsen ziet tot op heden af van een goede verordening ten aanzien van zandwegen. Hiermee blijven zij simpelweg achter bij andere Gelderse gemeenten die wat betreft historische zandwegen al beleid hebben.

 

Brief Heemschut Gelderland, 27 februari 2017

 

Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2017

Nieuwsblad Geldermalsen, 22 maart 2017 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.