Nieuwsbericht

Gelderse Monumentenprijs voor Ton Gijsbers

Wij zijn bijzonder trots dat Ton Gijsbers de Martens van Sevenhovenpenning afgelopen vrijdag in ontvangst heeft mogen nemen. Het Bestuur van de Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven heeft deze Penning als Gelderse Monumentenprijs 2018 toegekend aan Ton Gijsbers vanwege zijn jarenlange inzet voor het behoud van het Gelders erfgoed – in het bijzonder de monumenten in stad en streek. De penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan mensen die zich sterk maken voor archieven en onderzoek, musea en monumentenzorg.

Ton kreeg in 2013 de Erespeld van Heemschut uitgereikt voor zijn vele, vele werkzaamheden. Zijn inzet is uiterst divers, onverwijld vasthoudend en groots. Van zijn inzet als secretaris van de commissie Gelderland vanaf de jaren ’80, de inzet voor de diverse jubilea van onze vereniging tot actieve inzet voor het bestuurswerk tot voor kort. Van de inzet voor gebouwen en landschappen, de restauratie of verplaatsing van monumenten, het pleiten voor de opzet van monumentenbeleid in gemeenten, advieswerk in commissies, fondsenwerving voor objecten, excursies voor belangstellenden, het vertegenwoordigen van Heemschut bij onze Duitse collega-organisaties en zelfs het doen uitbrengen van jubileumpostzegels. Ton is bij veel Heemschutters tevens bekend vanwege de fantastische buitenlandse erfgoedreizen die hij organiseert.

Samen met medebestuurders in tal van organisaties verzette Ton zich tegen verval en afbraak en pleit nog regelmatig voor herstel, herbestemming en herontwikkeling; de laatste jaren vooral m.b.t. kerken, agrarisch en industrieel erfgoed. Aan de Penning is een Prijs verbonden. Het geldbedrag wil Ton graag bestemmen voor een goed doel in de erfgoedsfeer.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.