Nieuwsbericht

Geldrop-Mierlo handhaaft bij verwaarloosd gemeentelijk monument Weijer 8

Succes voor Heemkundekring Myerle en Heemschut Brabant.

Gemeentelijk monument Weijer 8 Mierlo

Het pand Weijer 8 in Mierlo is van origine een hallehuis dat is verbouwd tot een langgevelboerderij. De exacte bouwdatum is niet vast te stellen, doch uit documentatie blijkt dat het pand in 1830 reeds bestond. Omstreeks 1925 heeft een verbouwing plaatsgevonden. Op het perceel is een bakhuisje aanwezig met zadeldak en oud-Hollandse pan. In het hoofdgebouw is een gebint aanwezig. Zowel het hoofd- als bijgebouw verkeren in een bouwvallige staat. Deze boerderij is het laatst overgebleven pand van landgoed Kiglo.Op het erf zijn drie grote beuken aanwezig met een omtrek van 2 tot 2½ meter. De boerderij is van waarde vanwege zijn hoofdvorm en authentieke detaillering. Tevens is het van waarde als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische, landschappelijke en typologische ontwikkeling.

Verwaarlozing

Het gemeentelijk monument wordt ernstig verwaarloosd. Het staat al lang leeg en er wordt geen behoorlijk onderhoud gepleegd. Hierdoor dreigt het pand verder te verloederen. Het is de plicht van de eigenaar van een gemeentelijk monument om het pand naar behoren te onderhouden. In de gemeentelijk erfgoedverordening ligt de basis voor de gemeente om te handhaven om verder verval tegen te gaan. 

Heemschut Brabant

Heemschut Brabant heeft de gemeente Geldrop-Mierlo gevraagd om de verwaarlozing van het gemeentelijk monument te stoppen. In een brief vraagt Heemschut de gemeente of ze op de hoogte is van deze verloedering; wat de oorzaken zijn dat er geen onderhoud wordt gepleegd; op welke wijze is geprobeerd deze verloedering tegen te gaan; wat is de reden dat er niets gebeurt?

Gemeente Geldrop-Mierlo

In het Eindhovens Dagblad werd naar aanleiding van de acties van Heemschut  bekendgemaakt dat de gemeente Geldrop-Mierlo gaat handhaven bij Weijer 8. De eigenaar van de boerderij aan de Weijer heeft een brief van de gemeente gehad, waarin een aantal zaken staan die aangepakt dienen te worden om verder verval te voorkomen. Doet de eigenaar dat niet dan kunnen sancties volgen.  Heemschut Brabant is daar zeer tevreden mee. Wel is het de vraag of dit pand nog gered kan worden. Overigens is de eigenaar gelukkig van goede wil. 

Acties Heemkundekring Myerle

Alle lof gaat naar de Heemkundekring Myerle die al langer aandacht vraagt voor de verwaarlozing van panden in Geldrop-Mierlo. 

 

Brief Heemschut Brabant naar gemeente Geldrop-Mierlo, 30 november 2015

 

Artikel Eindhovens Dagblad, 7 april 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.