Nieuwsbericht

Gemeente Amsterdam start monumentenprocedure huis Etty Hillesum

De gemeente Amsterdam is een spoedprocedure gestart om te kijken of de woningen Gabriël Metsustraat 2-4-6 tot monument verklaard kunnen worden. De huizen worden met sloop bedreigd. In een van de huizen schreef Etty Hillesum haar beroemde oorlogsdagboeke en brieven. Onder meer Heemschut en het Cuypersgenootschap vechten tegen de voorgenomen sloop.

Het opstarten van de procedure door de gemeente Amsterdam is goed nieuws en kan leiden tot de monumentenstatus wat sloop onmogelijk zou kunnen maken. 

De sloopplannen voor de panden Gabriel Metsustraat 2-6 bestaan al enkele tijd maar hebben inmiddels de landelijke pers gehaald. In één van deze panden aan het Museumplein schreef Etty Hillesum haar beroemd geworden oorlogsdagboeken en brieven. Daarnaast zijn de panden van grote architectonische waarde voor het gevelbeeld van het plein. De sloop kent bovendien geen enkele noodzaak. De panden zijn in goede conditie en gemakkelijk aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Een buurtbewonerscomité is al enige tijd tegen in protest tegen de sloopplannen. In het voorjaar van 2019 heeft men bezwaar aangetekend tegen een bouwplan voor een appartementencomplex met ondergrondse garage, waartegen de procedure nog loopt. Hierop heeft de eigenaar een nieuw plan ingediend, dat echter nog steeds voorziet in volledige sloop. Heemschut sluit zich aan bij de bezwaren van het buurtcomité en probeert de sloop af te wenden. Onlangs nog heeft het Cuypersgenootschap de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor de drie panden en is er zelfs een enquête tegen de sloop gestart.

De drie panden in de zogenaamde eclectische stijl zijn ontworpen door de bekende Amsterdamse architect A.W. Weissman (van o.m. het Stedelijk Museum) in samenwerking met P.H. van Niftrik (zoon van de vroegere stadsingenieur) als stalhouderij met bovenwoningen. Ze zijn gebouwd in 1901 en staan direct aan het Museumplein. Ze behoren tot de weinige in rij gebouwde panden die hier vrij uitzicht op hebben en zijn daardoor van grote waarde voor het gevelbeeld van het plein. Boven de ietwat rommelige plint zijn de panden uitzonderlijk goed bewaard gebleven en vertonen zij nog veel kenmerken van de eclectische architectuur van omstreeks 1900: rijkelijk bewerkte erkers, Franse balkonnetjes met siersmeedwerk en decoratieve overstekende afdakjes.

Naast architectonische waarde vertegenwoordigt in het bijzonder huisnummer 6 ook cultuurhistorisch erfgoed. Dit pand is het voormalige woonhuis van Etty Hillesum (1914-1943) en tevens het pand waar zij de basis voor haar indringende en wereldberoemd geworden dagboeken schreef, die onder de titel Het Verstoorde Leven werden uitgegeven. Het was haar laatste woonhuis voor zij naar Westerbork werd gedeporteerd. Aan de gevel hangt ter nagedachtenis een plaquette.

Heemschutdirecteur Karel Loeff ging op bezoek bij de panden en maakte er deze vlog over:


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.