Nieuwsbericht

Gemeente Deventer wil De Fontein van Bürgi verwijderen

De gemeente Deventer heeft het voornemen om het kunstwerk De Fontein van Jeannot Bürgi te verwijderen van het Grote Kerkhof. In het herinrichtingsplan voor dit plein zijn op deze plek caféterrassen en bomen geprojecteerd zodat er geen ruimte meer voor is. Een aantal prominente Deventenaren is met Heemschut zeer verontwaardigd en heeft een gesprek met wethouder Carlo Verhaar aangevraagd.

Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vraagt zich af wat de argumenten en aanleiding zijn om dit kunstwerk van het Grote Kerkhof te verwijderen. Pijnlijk is ook, dat de erfgenamen van Bürgi over deze voorgenomen verwijdering niet door de gemeente op de hoogte zijn gesteld.

Jeannot Bürgi (1939-2011) heeft als steenhouwer in Nederland veel werk voor de openbare ruimte gecreëerd, met name in Utrecht en Deventer. Hij maakte De Fontein in 1971 als jubileumgeschenk van Thomassen & Drijver aan de stad Deventer. De beeldhouwer heeft een bescheiden werk vervaardigd uit basaltlava in een eigentijdse vormentaal. Op de plek waar het kunstwerk staat zou in oude tijden al een wel van de IJssel zijn opgeborreld.

Heemschut vindt de verwijdering van het kunstwerk niet alleen een historische vergissing maar ook een verarming van de openbare ruimte. Het Grote Kerkhof als belangrijk plein in Deventer verdient beter!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.