Nieuwsbericht

Gemeente Enschede wijst monumentenstatus van 12 naoorlogse panden onterecht af

Erfgoedorganisaties doen aanvraag tot bescherming.

De gemeente Enschede heeft onlangs op onjuiste gronden de monumentenstatus voor de panden afgewezen. Dat schrijven Erfgoedorganisaties Stichting het Cuypersgenootschap en Bond Heemschut-Overijssel in een brief aan het College van B en W. Het besluit van het college is bevestigd door de gemeenteraad van Enschede.

Op 29 december jl. is een schriftelijk verzoek ingediend om deze twaalf naoorlogse panden in Enschede aan te wijzen als gemeentelijk monument. De erfgoedverordening geeft aan dat de gemeente verplicht is om deze monumentenaanvraag in behandeling te nemen. Juridisch houdt de argumentatie van de gemeente volgens de organisaties geen stand. Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap verwachten met deze aanvraag alsnog bescherming te kunnen verkrijgen voor deze panden.

De motivatie van de aanvraag:

  • De twaalf genoemde panden zijn zeer waardevolle voorbeelden van naoorlogs erfgoed. Alle gebouwen zijn vanwege hun architectuurhistorische en/of cultuurhistorische waarden monumentwaardig, zo is gebleken uit onderzoek.
  • Bescherming van de panden als gemeentelijk monument is noodzakelijk om een toekomstige verminking of sloop te kunnen voorkomen. Vanwege het feit dat een aantal van deze panden een onzekere toekomst kent is dat zeker geen overbodige luxe.

In de loop van 2015 willen de organisaties samen met lokale partners de discussie over het gemeentelijke monumentenbeleid verder aanzwengelen. Bij een stad met een rijke historie zoals Enschede past een grotere ambitie als het gaat om erfgoed.

Het betreft de volgende adressen:  De Bethelkerk (J.H. Boschstraat 30); Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 30); Maranathakerk (2eEmmastraat 60); Apostolisch genootschap (Van der Waalslaan 25); Gebouwen Vitens (Weerseloseweg 183); Voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131); Hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175); De appartementencomplexen Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat 20-30, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 202-246, Oliemolensingel 208-2

 

Heemschut dossier Enschede

 

Bijlage


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.