Nieuwsbericht

Gemeente Groningen houdt vast aan plan sloop Finse school

Heemschut en Cuypersgenootschap teleurgesteld in opstelling college B&W Groningen.

Tot grote teleurstelling van Heemschut en het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Groningen in een brief aan de gemeenteraad (d.d. 20 september 2016) duidelijk gemaakt vast te willen houden aan het plan om de Finse school te slopen. Dit ondanks een niet mis te verstane uitspraak van de rechter op 15 juli van dit jaar (LEE 15/4541).

De Finse school die gesloopt dreigt te worden is onderdeel van een ensemble van twee schooltjes. Ze werden opgetrokken van hout in Scandinavische stijl, naar een ontwerp van de gebroeders Laurentius voor de firma Panagro. Ze dateren van rond 1950 en zijn sinds 2004 een gemeentelijk monument. Het te slopen schooltje bevat nog veel originele interieurelementen.

Dat de gemeente zonder omhaal nog steeds stelt dat alle opties gewogen zijn en dat sloop de enige oplossing is, vinden de beide erfgoedverenigingen onverteerbaar. Samen hebben ze een plan laten stellen om wooneenheden in het pand te creëren. De gemeente heeft nagelaten dit voorafgaand aan de brief te bespreken.

De brief bevat ook een aantal aanvechtbare zinsneden die een sfeer van onvermijdbare sloop moeten scheppen: zo wordt gesteld dat het pand in “zeer slechte staat” verkeert. Dit is niet het geval: het lijdt aan achterstallig onderhoud. En achterstallig onderhoud kan geen reden tot sloop zijn, zo stelt de rechter. De gemeente stelt simpelweg: “Daarnaast moeten de belangen ten aanzien van sloop steviger worden ingezet.” Hiermee redeneert de gemeente duidelijk naar het doel “sloop” toe zonder andere opties een reële kans te geven. Verder is het niet chique van de gemeente om haar erfgoedcommissie weg te zetten als notoire nee-zegger: “Zij [de erfgoedcommissie] heeft negatief geadviseerd, omdat zij op het slopen van een gemeentelijk monument nimmer positief kunnen [sic!] adviseren.” De erfgoedcommissie is door de gemeente zelf aangesteld om het belang van erfgoed te verdedigen: complete sloop is dan natuurlijk niet het eerste waar de commissie aan denkt. De opmerking miskent ook de kundigheid van de Groninger erfgoedcommissie.

De gemeente denkt dat het aanpassen van de erfgoedverordening met het opnemen van een weigergrond volstaat om de procedure weer op te pakken en vervolgens alsnog te sloop over te gaan. Heemschut denkt dat dit wel heel mager is. Denkt de gemeente voor het eind van het jaar concrete nieuwe plannen voor het gebiedje klaar te hebben die van groter algemeen belang zijn dan het monument?

Berichtgeving RTV Noord, 21 september 2016

 

Heemschut dossier Finse School


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.