Nieuwsbericht

Gemeente Leiden gaat eigenaren van monumenten met achterstallig onderhoud benaderen

De gemeente Leiden gaat binnenkort eigenaren van beschermde monumenten die kampen met achterstallig onderhoud benaderen. Hoewel de meeste monumenten in Leiden er goed bijstaan is van een behoorlijk aantal de staat van onderhoud onder de maat. De gemeente gaat de eigenaren bewust maken van het belang van goed onderhouden erfgoed voor het monumentale karakter dat beeldbepalend is voor de Leidse binnenstad.

In totaal zullen vijftig eigenaren worden benaderd door bouwinspecteurs van de gemeente. Die zullen informatie verschaffen over de staat van onderhoud, advies geven en de eigenaren wijzen op mogelijke subsidies. Alleen als een eigenaar echt niet wil meewerken zal een handhavingstraject worden opgestart. Ook roept de gemeente via de website en de Stadskrant andere eigenaren van monumenten op om contact op te nemen als zij problemen ondervinden met het onderhouden van hun pand.

De gemeente loopt met deze activiteiten vooruit op de nieuwe Erfgoedwet die in 2016 in werking zal treden. In die wet is de verplichting opgenomen dat eigenaren van rijksmonumenten hun pand goed moeten onderhouden.

Link: http://gemeente.leiden.nl/nl/over-de-stad/monumenten/


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.