Nieuwsbericht

Gemeente Renkum gaat toch archeologisch onderzoek doen op Landgoed Dreyeroord

Heemschut en AWN willen daarnaast dat het archeologisch beleidskader geactualiseerd wordt.

Archeologisch erfgoed bedreigd

Heemschut Gelderland, AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Stichting Behoud WO II Erfgoed Gelderland hebben in juni 2016 bij de gemeente Renkum hun bezwaar geuit dat er geen archeologisch onderzoek is gedaan op het terrein van Landgoed Dreyeroord naar resten uit de Tweede Wereldoorlog. Het terrein heeft middelhoge archeologische waarden. Daardoor kunnen archeologische bodemresten worden aangetast bij het bouwrijp maken en de bouw van villa's. Het gaat om sporen van de middeleeuwse hoeve De Drijen en harde en zachte resten van het oorlogserfgoed.

Gemeente gaf niet thuis

De gemeente gaf toen niet thuis. Vervolgens heeft de Stichting Behoud WO II Erfgoed Gelderland de Bergings- en Identificatiedienst van het Ministerie van Defensie ingeschakeld. De regioarcheoloog is door Heemschut en AWN op de hoogte gesteld. Een en ander heeft geleid tot overleg tussen de gemeente, de archeologische dienst en de eigenaren van de grond en inmiddels is afgesproken dat hier archeologisch onderzoek plaatsvindt alvorens gebouwd gaat worden. Sinds twee weken wordt er op landgoed Dreyeroord gegraven en wordt oorlogserfgoed, wapens en munitie gevonden. Hier is een archeoloog bij betrokken. De vondsten gaan naar het Provinciaal Archeologisch Depot.

 

Geen beleidskader

Heemschut, AWN en Stichting Behoud WO II Erfgoed Gelderland dringen er bij de gemeente Renkum op aan om het archeologische beleidskader in de gemeente te actualiseren. Dat is noodzakelijk om ook rekening te kunnen houden met het boven- en ondergrondse oorlogserfgoed. In een brief naar de gemeente vragen we hierom. 

 

Brief, 19 oktober 2016

 

Heemschut dossier Landgoed Dreyeroord

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.