Nieuwsbericht

Gemeente Ronde Venen: geen windmolens in het Gein

In grote meerderheid heeft de gemeenteraad van de gemeente Ronde Venen stelling genomen tegen het plan om windmolens te plaatsen rondom het Gein bij Abcoude. Daarmee wordt dit kwetsbare cultuurlandschap ontzien. Heemschut is blij met deze politieke stellingname.

Het gaat hier om een eeuwenoud kleinschalig landschap. Niet alleen is dit regionaal binnen het al op veel plaatsen verrommelde Groene Hart van groot cultuurhistorisch belang, maar ook landelijk is dit gebied van grote waarde. Het inspireerde in het verleden diverse van onze grootste schilders, waaronder Rembrandt en Mondriaan.

En bovendien maakt deze locatie deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarvoor op dit moment bij de Unesco een voordracht loopt tot aanwijzing als werelderfgoed. Aantasting van dit schaadt deze voordracht.

Om dit waardevolle cultuurlandschap te behouden heeft Heemschut de gemeente eerder verzocht het gebied rond het Gein vrij te houden van windmolenparken en elders binnen de gemeente naar geschikte locaties te zoeken. Bij voorkeur op plaatsen waar toch al verrommeling van het landschap heeft plaatsgevonden, zodat minder historische waarden verloren gaan.

De gemeenteraad heeft deze wens nu overgenomen. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.