Nieuwsbericht

Gemeente start onderzoek naar historische paardenstallen Bussum

De gemeente Gooise Meren start een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de historische paardenstallen waar onder meer door Heemschut een monumentenstatus voor is aangevraagd. De stallen worden met sloop bedreigd. Heemschut is blij met de stap van de gemeente.

De historische paardenstallen staan op een terrein aan de Franse Kampweg, achter de horecagroothandel van Hocras. Er zijn plannen om het terrein te herontwikkelen. De paardenstallen dreigen daarvoor te moeten verdwijnen, zo bleek onlangs op een bewonersavond over de plannen voor het terrein. Het stallencomplex komt niet voor in de nieuwe plannen en hoeft volgens de planmakers ook niet behouden te worden, omdat het geen monumentenstatus heeft. 

Heemschut vindt het belangrijk dat de stallen worden behouden, omdat ze vanuit cultuurhistorisch oogpunt van belang zijn. De stallen zijn een restant van de destijds landelijk bekende paardenrenbaan Draf- en Renbaan Cruysbergen die tussen 1893 en 1913 op hetzelfde terrein lag.

De bekende paardenrenbaan Cruysbergen in 1909.

Heemschut is blij dat de gemeente Gooise Meren nu zelf de stap neemt om de waarden van de stallen te onderzoeken. "Wij zijn blij met dit initatief. De gemeente kan als faciliterende partij van de herontwikkeling ook zelf kaders stellen. Door het onderzoek in eigen hand te nemen kunnen de resultaat gebruikt worden bij de vervolgstappen", aldus Heemschut's commissie Noord-Holland


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.