Nieuwsbericht

Gemeenteraad Geldermalsen neemt motie aan om te wachten met verharden historische zandweg Langendijk te Acquoy

Heemschut Gelderland wil dat cultuurhistorisch belang veel zwaarder weegt in de belangenafweging.

Verharding on hold gezet

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft in haar commissievergadering van 16 maart jl. gevraagd om de ontwikkelingen rond de verharding van de Langendijk in Acquoy on hold te zetten. Het college werd gevraagd te wachten met het aanbesteden van de werkzaamheden. De Raad vindt dat het niet alleen gaat om een stofprobleem, maar ook over een capaciteitsprobleem. Jaarlijks komen er 35.000 auto’s naar fot Asperen die over deze weg moeten. Hier zit het werkelijke probleem.

Het college wil een deel van de dijk verharden door een grindlaag met een onderliggende stabilisatielaag aan te brengen. De historische uitstraling van de dijk blijft volgens het college behouden.

Heemschut Gelderland

Heemschut Gelderland waarschuwt al een tijd voor aantasting van cultuurhistorie door de verharding van de Langedijk te Acquoy. De dijk maakt onderdeel uit van de middeleeuwse dorpspolder van Acquoy. Ook maakt deze onderdeel uit van de Nieuw-Hollandse Waterlinie, die mogelijk een Unesco Werelderfgoedstatus krijgt. Ze vindt het cultuurhistorisch belang van de dijk te groot om deze deels te gaan verharden om het stofprobleem te verhelpen. Er kunnen ook andere meer cultuurhistorisch verantwoorde maatregelen worden genomen om het autoverkeer op de dijk te verminderen. In 2009 was het college van B&W bij monde van wethouder van Doorn nog faliekant tegen verharding vanwege de cultuurhistorische waarden.

Mocht het toch tot een gedeeltelijke verharding komen dan adviseert Heemschut de weg geheel te verharden en het dan ook gelijk goed te doen. De grootste kosten van wegonderhoud zijn zaak de onderhoudskosten in plaats van de investering voor de aanleg.

 

Brief Heemschut Gelderland, 27 februari 2017

 

Reformatorisch Dagblad, 16 maart 2017

Nieuwsblad Geldermalsen, 22 maart 2017 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.