Nieuwsbericht

Geslaagde herplaatsing sierramen bij Bruijs Jachtbouw in Bergen op Zoom

In 1961 werd het kantoor van N.V. Machinefabriek & IJzergieterij “Holland Bergen op Zoom” geopend. De architecten waren Rampart en Muis en de bouw werd gerealiseerd door Splunders’ Aannemings Maatschappij. Eén gevel bestond uit sierramen van Wim Wagemans (Leiden 1906 – ’s-Gravenhage 1993) vervaardigd in gegraveerd en gestraald glas en glasappliqué.

De ramen werden geschonken door genoemde architecten en aannemer, het personeel en bedrijven waarmee de Holland zakendeed. De geabstraheerde voorstellingen hebben betrekking op de handel en industrie in Nederland en Bergen op Zoom en de ijzergieterij. Centraal staat Mercurius, god van de handel.

In 2001 werd het kantoor gesloopt en werden de ramen uitgenomen en opgeslagen. In 2014 werd Willem Heijbroek, lid van de Werkgroep Monumentale Kunst, hierop attent gemaakt. Hij beijverde zich voor herplaatsing. Drie ramen bleken ernstig beschadigd te zijn waarvan één onherstelbaar. Na inspanningen door de WMK in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, Snepvangers Glasservice BV en Bruijs Jachtbouw, zijn de ramen in oktober 2019  herplaatst in laatstgenoemd bedrijf. De ramen zijn gerestaureerd door Glasbewerkingsbedrijf Brabant volgens adviezen van Lisya Bicaci van de TU Delft, en vervolgens ‘ingepakt’ tussen twee glasplaten waardoor de duurzaamheid is gegarandeerd. De ramen zijn een prachtig voorbeeld hoe wederopbouwkunst een tweede duurzaam leven krijgt!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.