Nieuwsbericht

Goed bezochte Algemene Vergadering van Leden

Heemschut kijkt terug op een goed bezochte en constructieve Algemene Vergadering van Leden, 1 juni in de Oranjezaal van het monumentale stadhuis van Leeuwarden. Tientallen leden waren naar de vergadering toegekomen.

In de jaarlijkse samenkomst van leden legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar en komt de koers van de vereniging voor de komende jaren ter sprake. Ook brengt de rekencommissie verslag uit over haar bevindingen en verzorgt directeur Karel Loeff een presentatie over de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

De vergadering had dit jaar een speciaal karakter, aansluitend op de eerste Algemene Vergadering van Leden stond een tweede Algemene Vergadering van Leden op de planning om de statutenwijziging voor de vernieuwing van de bestuursstructuur mogelijk te maken. Die vergadering werd uiteindelijk verdaagd, er was onvoldoende tijd om alle stukken die op die tweede vergadering geagendeerd stonden te behandelen. 29 juni wordt die vergadering voortgezet in De Observant in Amersfoort, vanaf 13.30 uur. 

Na vergaderingen was er een lunch en kregen de aanwezigen uitleg over de bijzondere zaal, de Oranjezaal, waarin was vergaderd. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst voor een stadswandeling door Leeuwarden. De dag werd beëindigd met een gezellige borrel in De Koperen Tuin in Leeuwarden. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.