Nieuwsbericht

Goed voornemen blijkt moeilijk uitvoerbaar in Epe

De gemeente Epe wil de sinds 2015 leegstaande voormalige kleuterschool ‘Ibbeltje’ Tippe 3 een nieuwe bestemming geven. Het monumentale karakter bemoeilijkt de zaak. Het gebouw werd in 1963, als een van de eerste gebouwen in de wijk Hoge Weerd, door Joop Doderer (Swiebertje) geopend en is in 2016 bestempeld tot gemeentelijk monument.

Het pand is karakteristiek voor de wederopbouwperiode, de naoorlogse opvattingen over onderwijsgebouwen zijn goed zichtbaar. De modernistische architectuur naar paviljoenstructuur met levendige gevelritmiek (vleugels en raampartijen) naar ontwerp van gemeentearchitect K. Meijer is van grote architectonische waarde. De kleuterschool wordt cultuurhistorisch gewaardeerd omdat het een goed voorbeeld is van de naoorlogse wijkgedachte, die uitging van het realiseren van voorzieningen op wijkniveau, om de sociale samenhang in de wijk te bevorderen.

Het pand had tot voor kort een ‘maatschappelijke bestemming’. Door jarenlange leegstand en geen onderhoud, verkeert het pand in zo’n deplorabele staat dat ingebruikname door een maatschappelijke organisatie -door de hoge kosten van herstel- zo goed als uitgesloten is. De status van gemeentelijk monument maakt het financieel ingewikkelder. Immers (gelukkig!) stelt de gemeente aan de nieuwe eigenaar hoge eisen waar het gaat om het herstel van het monument en de instandhouding van het karakter.

Gehoopt werd dat in 2021 een bestemmingswijziging tot ‘wonen’ de oplossing zou bieden en dat een koper zich snel zou aandienen. Een van de bekendste Epense makelaars werd gevraagd namens de gemeente de verkoop te begeleiden. Middels een oproep tot “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap” wilde de gemeente drie geschakelde bungalows laten realiseren. Helaas durfde niemand de uitdaging aan…

De verkoopprijs is inmiddels gedaald tot een symbolische € 100.000,- en de verkoop is Europees aanbesteed. Te verwachten is dat een ontwikkelaar met het pand aan de slag zal gaan. De hoge eisen zijn gelukkig overeind gebleven. Heemschut Gelderland volgt de ontwikkeling op de voet!


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.