Nieuwsbericht

Groen op monumentaal perceel in Doetinchem moet wijken voor appartementen

Als het aan een projectontwikkelaar ligt wordt het monumentale perceel Plantsoenstraat 73 in het centrum van Doetinchem volgebouwd ten koste van de tuin. De gemeente heeft hem de ruimte geboden om een dergelijk plan op stellen. Hoe kan dit?

Het is het bekende liedje dat Heemschut telkens weer moet aanhoren: een projectontwikkelaar koopt een vervallen monument met veel grond en doet dan een voorstel aan de gemeente om het monument te behouden. Gemeenten willen dit graag maar er wordt meestal ook een tegenprestatie gevraagd. De gemeente moet toestemming geven om op het terrein te bouwen, veelal woningen die in de verkoop of verhuur gaan.

Zo ook in Doetinchem, de monumentale en beeldbepalend villa Plantsoenstraat 73 is in matige staat. De villa is onder architectuur gebouwd op een ruim perceel met een grote tuin en vormt een eenheid met vergelijkbare villa’s in de straat. Hoewel de straat niet meer de groene allure van vroeger heeft, is het nog wel een mooie straat, mede dankzij het groen rond het bedreigde pand.

Villa’s en tuinen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en van groot belang voor onze cultuurgeschiedenis. Ze laten zien hoe de welgestelden leefden in de steden en geven de variatie die een stad aantrekkelijk maakt.

Echter, de ontwikkelaar wil het groen verwijderen en de grond gebruiken voor woningbouw. Dit is nodig volgens hem omdat hij anders de restauratie van het pand niet kan betalen. Hij legt hiermee het oplossen van zijn financiële problemen dus bij de gemeenschap.

Omwonenden zijn woest en hebben de pers ingeschakeld. Pas na een beroep op de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) konden zij de stukken inzien. Het blijkt dat er al twee jaar in stilte aan de plannen is gewerkt, blijkbaar wilde de gemeente niet dat de plannen openbaar zouden worden.

Heemschut heeft evenals andere erfgoedorganisaties bezwaar gemaakt bij de gemeente. De inzet van Heemschut is dat de gemeente geen toestemming dient te geven aan deze plannen en de eigenaar moet aanschrijven om het monument te herstellen.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.