Nieuwsbericht

Groot succes! Van Goghvilla Bussum dan nu echt monument!

Bijna anderhalf jaar nadat Heemschut op de bres sprong voor het behoud van de 'Van Goghvilla' in Bussum is het huis aangewezen als monument. Daarmee lijkt het behoud definitief.

De villa is gebouwd door Jo Bonger die getrouwd was met Theo, de broer van Vincent. Zowel de schilder Vincent als zijn broer Theo stierf in 1891. Weduwe Jo van Gogh-Bonger hertrouwde met Johan Cohen Gosschalk. Jo verhuisde in 1891 al naar Bussum naar de Koningslaan, waar zij begon met het verkopen van tekeningen en schilderijen van haar overleden zwager Vincent. In 1901 lieten Jo en Johan samen de villa aan de Regentesselaan bouwen, waar ze doorging met de verkoop van de schilderijen en het organiseren van verkooptentoonstellingen.

Ruim een eeuw later staat Jo Bonger weer volop in de belangstelling doordat recent de biografie Alles voor Vincent - het leven van Jo van Gogh-Bonger werd uitgegeven. De villa is in opdracht van Jo Bonger en haar tweede man Johan Cohen Gosschalk gebouwd. Uiteindelijk hebben Jo, haar man Johan Cohen Gosschalk en zoon Vincent slechts van 1901 tot 1904 in het huis aan de Regentesselaan gewoond. Wel bleef de villa nog tot 1978 in familiebezit, maar het werd verhuurd.

De schilderijen die ingenieur Vincent van Gogh (de zoon van Jo) tot aan zijn dood in 1925 in bezit had, vormden de startcollectie voor het Van Goghmuseum in Amsterdam.

De villa zelf is ontworpen door Willem Bauer, die in duidelijk verband staat met de Walden kolonie in Bussum. 

Heemschut vroeg eerder al de monumentenstatus aan voor het pand, maar dat dreigde te sneuvelen. Heemschut publiceerde daarna een open brief met ondertekening van bekende namen zoals Herman Pleij, Taco Dibbits, Rudolf Geel, Ton Koopman, Paul Rem, Emilie Gordenker en Wim Pijbes. De gemeenteraad nam daarop een brede motie aan om het college alsnog op te roepen de monumentenstatus te verlenen.

De gemeente Gooise Meren besloot daarna de monumentenprocedure in gang te zetten. Dat heeft geleid tot de definitieve aanwijzing, die vorige week is afgerond. 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.