Nieuwsbericht

Heemschut Amsterdam concludeert na waardestelling: Hoofdkantoor ING in Bijlmermeer beschermingswaardig

De commissie Amsterdam van Erfgoedvereniging Heemschut heeft aan een onafhankelijk architectuurhistorisch bureau opdracht gegeven tot het vervaardigen van een cultuurhistorische waardestelling

De commissie Amsterdam van Erfgoedvereniging Heemschut heeft aan een onafhankelijk architectuurhistorisch bureau opdracht gegeven tot het vervaardigen van een cultuurhistorische waardestelling van het ING-gebouw (voormalig NMB) van het architectenbureau Alberts en Van Huut in Amsterdam-Zuidoost.

Parel van Nederlandse architectuur

Dit gebouw is volgens de vereniging één van de parels van de jongste na—oorlogse Nederlandse architectuur. Nationaal en internationaal gezien is het een uniek voorbeeld van de antroposofische bouwstijl, die na het gereedkomen van dit gebouw in heel Nederland op veel plaatsen navolging kreeg.

Waardestelling

Architectuurhistoricus Michiel Kruidenier van bureau de Onderste Steen concludeert in zijn waardestelling dat het ING-gebouw ‘door de consequente doorvoering van de stijlkenmerken en het gedachtegoed van de architecten te beschouwen is als het meesterwerk van de architecten.’ Bijzonder is dat de stijl zowel binnen als buiten consequent is doorgevoerd. Het kantoorpand bevat ook voor de tijd zeer vooruitstrevende duurzaamheidsmaatregelen. De stijl van dit gebouw zou veel navolging vinden. Architectenbureau Alberts en Van Huut heeft kreeg naar aanleiding van dit gebouw tientallen opdrachten voor vergelijkbare gebouwen in heel Nederland. Deze zijn in veel gevallen echter kleinschaliger of soberder qua uitvoering. Heemschut pleit daarom, mede op basis van het waardenstellend onderzoek, voor een beschermde status als gemeentelijk en op termijn de status van rijksmonument.

Waardestelling ING hoofdkantoor, d.d. 4 februari 2016

Vertrek ING

Over enige tijd vertrekt de bank uit het gebouw en krijgt het pand een woonbestemming. Heemschut pleit voor een zorgvuldige herontwikkeling en is van mening dat een monumentenstatus ontwikkelaar en architect ondersteunen in een verantwoorde herbestemming, met respect voor de bestaande uitgangspunten en waarden. Overigens is Alberts en Van Huut het architectenbureau dat de transformatie zal begeleiden.

Over de commissie Amsterdam

De commissie Amsterdam van Erfgoedvereniging Heemschut bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud ban stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden in de stad. De vereniging werd voor dit doel in 1911 opgericht in de hoofdstad en telt thans bijna 5.000 leden. De commissie focust zich steeds meer op het jongste erfgoed in de stad.

Een van de reden is dat de omloopsnelheid van het gebruik van gebouwen steeds korter wordt, waardoor moderne architectuur in hoog tempo wordt bedreigd. In de afgelopen jaren heeft de commissie veel energie gestoken in de bescherming van panden uit de periode van de wederopbouw (1945-1965). Inmiddels is de focus uitgebreid naar de periode die daarop volgt (1965-1990). In deze periode werd onder andere de Bijlmermeer gebouwd. Hoewel het erfgoed van deze periode nog niet bij het grote publiek op grote schaal wordt gewaardeerd zijn in deze jaren veel belangrijke gebouwen aan de stad toegevoegd. Van bekende architecten als Herman Hertzberger, Aldo van Eyck, Sier van Rhijn en Theo Bosch en Mart van Schijndel zijn in Amsterdam bijzondere gebouwen aanwezig. De Nederlandse bouwkunst stond in deze periode ook internationaal sterk in de belangstelling. Heemschut voor een tijdige bescherming van de meest waardevolle panden.

Voor meer informatie:

Norman Vervat, commissie Amsterdam 06-18181207 vervat2000@yahoo.com

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.