Nieuwsbericht

Inzet voor behoud van architectuur in Amsterdam Oost

Heemschut Amsterdam heeft de gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor twee appartementenblokken in Amsterdam Oost. Het gaat om de woonblokken Van der Vijverstraat 2-18 en Ter Gouwstraat 2-18.

De woonblokken zijn eigendom van een woningcorporatie en verkeren in een verloederde staat. Naast stelselmatig gebrek aan onderhoud, kampt alleen het blok in de Ter Gouwstraat ook met een funderingsprobleem; de verzakking lijkt echter tot stilstand gekomen en is dus niet per se reden voor sloop. Hoewel de corporatie in 2013 beloofde de fundering te herstellen en de woningen te renoveren, circuleren er nu al enkele jaren sloopplannen.

Onlangs bezochten twee commissieleden enkele woningen in het complex en vervolgens besloot Heemschut Amsterdam een monumentenaanvraag te doen. Met de potentiële aanwijzing kan sloop worden voorkomen en herstel worden afgedwongen.

Over Van der Vijverstraat en Ter Gouwstraat 2-18

De twee woonblokken, ontworpen in 1940 door de bekende Amsterdamse architect Arend Jan Westerman, zijn tot in bijzonder hoog detail in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Opmerkelijk is de expressieve bouwstijl: zeer fijn uitgevoerd metselwerk, ronde kozijnen, en voordeuren met kajuitramen. Het metselwerk en de ronde vensters sluiten aan bij de architectuur van het nabijgelegen Muiderpoortstation. Voor het grotendeels naoorlogse Tuinwijck zijn beide blokjes van groot belang voor de beleving en de historie van de wijk.

De woonblokken zijn gelukkig nooit ‘slachtoffer’ geworden van een renovatiebeurt, zoals bij veel blokken uit deze periode wél het geval is. Hierdoor zijn ze in nog vrijwel authentieke staat en hebben zij o.a. hun originele kozijnen, glas-in-lood, balkonhekken en voordeuren behouden. Ook in het interieur zijn diverse historische details bewaard gebleven.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.