Nieuwsbericht

Heemschut Amsterdam wil behoud voorgevel Magdalenakapel

Brief aan leden Bestuurscommissie Amsterdam-West

De Commissie Amsterdam van de Bond Heemschut vraagt in een brief aan de leden van de bestuurscommissie van Amsterdam- West  aandacht voor het pand Spaarndammerstraat 460 (de Magdalenakapel). Eind juni vernam Heemschut dat een projectontwikkelaar het onderhavige pand heeft gekocht en er woningen wil realiseren. Hierdoor is het niet ondenkbeeldig dat het pand, inclusief de waardevolle voorgevel, zal verdwijnen uit het straatbeeld.

Van kantoorpand tot Magdalenakapel

Het betreffende pand is een breed eclectisch gebouw dat in drie fasen tussen 1881 en 1898 tot stand kwam naar een ontwerp van J. Stillmann, W. Langhout en P.H. van Niftrik. De gevel dateert uit 1881 en de bovenste etage met topgevel werd in 1898 vermoedelijk na een aanzienlijke wijziging van de vroegere kap toegevoegd. Het pand diende oorspronkelijk als kantoor van de nabijgelegen toenmalige Wester Suiker Raffinaderij. In 1919 stootte de directie van de suikerfabriek het pand af waarna het in 1924 in bezit kwam van de rooms-katholieke Maria Magdalenaparochie die het als parochiehuis in gebruik nam. Toen de te slopen Maria Magdalenakerk van Cuypers werd gesloten, fungeerde het pand tevens als kapel. Bijna een halve eeuw lang heeft het pand als vervangende kerkruimte gediend: in 2012 stootte de parochie het gebouw af als gevolg van fusie met andere parochies in Oud-West.

Behoud voorgevel

Opvallend aan het gebouw is met name de forse topgevel met luifel in chaletstijl. Dit geveltype is zeer zeldzaam voor Amsterdam. Architectuurhistorisch en typologisch heeft het pand als goed voorbeeld van een voormalig representatief kantoorpand uit het einde van de negentiende eeuw een grote waarde. Door de diverse verbouwingen is in de loop der jaren een interessante gelaagdheid ontstaan. Ondanks diverse latere wijzigingen is het oorspronkelijke negentiende-eeuwse karakter nog goed herkenbaar. Het pand is onmisbaar in de gevelwand van de Spaarndammerstraat.
In het verleden zijn er in deze buurt al veel waardevolle gebouwen verdwenen.

Heemschut verzoekt de leden van de bestuurscommissie om aan te dringen op een zorgvuldige herontwikkeling van het pand waarbij het aangezicht van het pand behouden blijft.

 

Brief Heemschut aan leden bestuurscommissie, 13 juli 2016

Heemschut dossier Magdalenakerk


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.