Nieuwsbericht

Heemschut Amsterdam wil mooie historische winkelpuien weer laten zien

Historische winkelpuiennota van VVD en Heemschut Amsterdam wordt in november in de Raad behandeld.

Initiatiefvoorstel inventarisatie historische winkelpuien

Op 20 juni stond het initiatiefvoorstel van Raadsleden Van der Ree, Ruigrok en Toonk van de VVD, getiteld: ‘Amsterdam in de etalage’, op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. De basis van dit initiatiefvoorstel werd gelegd in een gezamenlijke nota van VVD Amsterdam en Heemschut in de 'Nota Opwaarderen historische winkelpuien'. Doel van dit initiatiefvoorstel is om de verborgen historische winkelpuien in geheel Amsterdam te gaan inventariseren, bekijken wat de staat ervan is, met eigenaren, huurders of bedrijveninvesteringszones om de tafel zitten om de historische winkelpuien te gaan conserveren, restaureren of reconstrueren, en de eisen in de welstandsnota aan te passen zodat architectonisch hoogwaardige puien gerealiseerd kunnen worden. 

De behandeling was eerst op 7 september, toen uitgesteld naar 28 september. Omdat de bestuurlijke reactie van het college op zich laat wachten is de behandeling uitgesteld naar 3 november. 

Actie Heemschut

Net zoals de VVD wil Heemschut Amsterdam mooie historische winkelpuien weer laten zien. Veel historische winkelpuien zijn gesloopt of vernield. Ook zijn veel historische winkelpuien verdwenen achter lagen goedkope beplating, rolluiken of dikke reclameborden. Dit alles is zonde omdat juist het karakter van de winkelpui niet alleen kenmerkend is voor de winkel en het (monumentale) pand zelf, maar zelfs het hele straatbeeld bepaalt. Veel winkelstraten worden tegenwoordig lelijk bevonden, het verloop onder eigenaren en huurders is groot en mensen komen er niet graag meer winkelen.Heemschut vindt dat de Amsterdamse winkelstraten een historische kwaliteitsimpuls verdienen.

Eerdere inventarisatie liep op niets uit

Al eerder in 2012 werd al eens  besloten alle winkelpuien in de binnenstad na te lopen. Uiteindelijk zijn slechts 167 winkelpanden in de Utrechtsestraat en Nieuwendijk onderzocht. Die inventarisatie heeft nog niet geleid tot een concreet plan om gemaltraiteerde puien in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Heemschut hoopt dat het nieuwe initiatiefvoorstel wel kan leiden tot een stadsbrede inventarisatie en de noodzakelijke kwaliteitsimpuls aan de Amsterdamse winkelstraten.Ze roept de raadsleden op dit voorstel te ondersteunen.

Rapport VVD Centrum en Bond Heemschut, Opwaarderen van historische winkelpuien, Jan-Sebastiaan van Lissum i.s.m. Norman Vervat

Parool, 20 juni 2016

 

Heemschut dossier historische winkelpuien


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.