Nieuwsbericht

Heemschut: Besluitvorming rond monumentaal Gemeenlandshuis in Edam-Volendam is onzorgvuldig

Heemschut Noord-Holland tekent bezwaar aan tegen vergunningverlening rond nieuwbouw en wijziging van de functie van het rijksmonument naar wonen en zorg.

Ontwikkeling Gemeenlandshuis

Het Gemeenlandshuis aan de Schepenmakersdijk 16, enkele bijgebouwen, het waardevolle interieur en de tuin vormen een belangrijk rijksmonumentaal complex uit de 18e eeuw in het rijksbeschermde stadsgezicht van Edam. Het Gemeenlandshuis is al driehonderd jaar de plek waar het bestuur zetelt. Lang zat het hoogheemraadschap hier, totdat zij in 2011 verhuisden naar een nieuw kantoor in Heerhugowaard. De gemeente Edam-Volendam zou het pand vervolgens gaan kopen om hier ambtenaren onder te brengen. Dit is niet van de grond gekomen. Uiteindelijk kocht Prospect Investments BV het pand in 2015. Dit bedrijf heeft een hergebruik voor ogen op commerciële basis. De Vier Jaargetijden uit Haarlem is de ontwikkelaar en wil zo snel mogelijk beginnen en heeft 8 huizen aan het Heemraadshof op het terrein te koop gezet.

Heemschut Noord-Holland

Heemschut Noord-Holland en andere bezwaarmakers vrezen aantasting van dit bestuurscomplex bij functiewijziging naar woningbouw en zorg. Eigenlijk kan hier niet gewoond worden vanwege de representatieve functie. Vooral de gevolgen voor het rijksmonumentale deel en haar waardevolle interieur baart de commissie zorgen. Al 300 jaar heeft deze plek een openbare functie en deze moet behouden blijven. Ambtenaren van de gemeente zouden hier goed gehuisvest kunnen worden aangezien ze nu in barakken zitten.

Het zegt al genoeg dat voor het rijksmonumentale deel nog geen duidelijke uitgewerkte plannen zijn. De ontwikkelaar zelf zegt er nog op te studeren, maar geeft aan dat het een moeilijk her te bestemmen gebouw is. Uiteindelijk moet er iets van zorg en woningen in komen.

 

Besluitvorming college

Heemschut Noord-Holland vindt vooral de gang van zaken rond de besluitvorming onzorgvuldig. Plotseling is het complex opgedeeld en hebben de panden allemaal een eigen nummmer gekregen, terwijl in het bestemmingsplan het complex als een geheel gezien wordt. Eind 2015, begin 2016 worden vier losse vergunningen aangevraagd en kort daarna verleend door het college van B&W voor het slopen van bouwwerken, voor de bouw van 8 starterswoningen en een vergunning voor een gevelwijziging, een interne wijziging en een bestemmingswijziging van het rijksmonumentale gedeelte van het Gemeenlandshuis. Vooral dat laatste wekt verbazing want er ligt nog geen duidelijk plan.

Ook is sprake van oneigenlijk gebruik van de reguliere procedure als kruimelgeval, terwijl een uitgebreide procedure gevoerd dient te worden. Aangezien het bij de bouw van 8 startersappartementen gaat om in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast gaat het bij het rijksmonumentale deel om een functiewijziging en herbestemming. Een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed is verplicht.

Het belangrijkste is nog dat het college niet rustig de tijd heeft genomen om samen met haar adviseurs zoals de monumentencommissie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de projectontwikkelaar en omwonenden tot een goed integraal plan voor dit historische complex te komen. Ingrepen aan het rijksmonument, de tuin en de omgeving vragen om zorgvuldig handelen en niet zoals nu is gedaan snel willen scoren.

Voorlopige voorziening

Heemschut heeft met andere bezwaarmakers een voorziening aangevraagd om eventuele sloop- en bouwwerkzaamheden hangende de bezwaarprocedure op te schorten, zodat geen onomkeerbare schade wordt toegebracht aan het rijksmonumentale complex.

De voorzieningenrechter heeft dit verzoek op 18 april jl. afgewezen omdat de ontwikkelaar heeft toegezegd niet voor de zomer met de ontwikkeling van het terrein te willen gaan beginnen.

 

Berichtgeving over rechtzaak tegen gemeente, De Stadskrant 31 maart 2016

 

Uitspraak voorzieningenrechter, d.d. 18 april 2016

 

Heemschut dossier Gemeenlandshuis Edam


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.