Nieuwsbericht

Heemschut betreurt afwijzing monumentenstatus De Roef in Almere

De commissie Flevoland van Heemschut heeft in een brief aan het college van B en W van Almere haar teleurstelling uitgesproken over de afwijzing van de monumentenstatus van gebouw De Roef in Almere-Haven. Deze lente werd bekend dat het eerste vaste gebouw van Almere geen monument wordt.

Aangaande het gebouw de Roef heeft de Commissie Welstand en Erfgoed uitgesproken om het gebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Zij baseert zich op stedenbouwkundige, architectuurhistorische en cultuurhistorische waarden.

De commissie geeft ook een aanbeveling om wijzigingen aan het gebouw mogelijk te maken binnen een waardestellend kader. Niets hiervan heeft ook maar enige weerklank gevonden, zo blijkt uit de brief van 24 maart aan de raad. Er is maar één argument: de wens van een mogelijk toekomstige vastgoedeigenaar.

Als dat leidt tot het slopen van het gebouw verdwijnt veel, onder andere meerwaarde, wat het centrum/winkelcentrum van Almere Haven toch zo nodig heeft. Het bevreemdt Heemschut dat er geen overleg is gevoerd met de gemeenteraad. Voor veel mensen heeft het gebouw betekenis en herinnering. 

We hopen dat het college van plan is de suggesties van de commissie bij de (her)ontwikkeling van het gebouw te betrekken. Dat lijkt de enige kans voor iets van het behoud van dit erfgoed.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.