Nieuwsbericht

Heemschut betreurt sloop van Calandlyceum, maar is verheugd over behoud van kunstwerken

Gemeente Rotterdam vindt dat gebouw na eventuele herbestemming niet goed te gebruiken is

Sloop Calandlyceum

Het voormalige Calandlyceum (nu: Wolfert Daltonschool) wordt toch gesloopt. Het college van B&W van de gemeente Rotterdam wil geen behoud van de school. Het college betoogt dat de optie het pand te nomineren tot monument onrendabel is. Bij renovatie zullen duurzaamheidsmaatregelen moeilijker zijn dan bij nieuwbouw. Dit is het gevolg van de beperkingen die het bestaande pand met zich meebrengt. Met name het verwachte energieverbruik zal na renovatie beduidend hoger zijn dan in geval van nieuwbouw.

Reactie Heemschut

Heemschut Zuid-Holland heeft besloten zich bij het besluit van B&W neer te leggen. Zij heeft weliswaar met teleurstelling kennis genomen van de keuze van B&W voor sloop en nieuwbouw, maar zij is niet ongevoelig voor de door B&W aangedragen argumentatie dat het gebouw ook na renovatie/restauratie niet goed bruikbaar is als onderwijsgebouw en dat er eigenlijk geen adequate mogelijkheden tot herbestemming zijn. 

Heemschut is verheugd dat de kunstwerken van Louis van Roode (betonreliëf en glas-in-loodraam) behouden blijven in de nieuwbouw. Heemschut zegt haar hulp toe bij het verplaatsen.

Artikel De Telegraaf, d.d. 19 augustus  2016(via Blendle (betaald))

 

Brief Heemschut, d.d. 23 juni 2016

Brief gemeente Rotterdam, d.d. 7 juli 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.