Nieuwsbericht

Heemschut betuigt steun aan Franse erfgoedorganisaties

Erfgoedvereniging Bond Heemschut is geschokt door de verwoestende brand die de Notre Dame in Parijs gisteravond heeft getroffen. Via de Europese erfgoedfederatie Europa Nostra, waar Heemschut lid van is, heeft directeur Karel Loeff vandaag vanuit Nederland zijn deelneming betuigd aan de Franse zusterorganisaties en de Fransen zelf.

Nu de eerste beelden van het interieur van de kerk naar buiten komen, lijkt het er op dat er meer intact is gebleven dan het in de eerste instantie liet aanzien. Het stenen gewelf in de kerk is deels nog in orde waardoor grote interieuronderdelen mogelijk vooral waterschade hebben opgelopen.

Karel Loeff: “Dat is een heel klein lichtpuntje in dit drama. Daarnaast is het hartverwarmend dat multinationals direct een enorm bedrag beschikbaar hebben gesteld voor de restauratie. Het laat zien dat erfgoed leeft binnen de samenleving.”

In Nederland brandde vorig jaar de Sint-Urbanuskerk in Amstelveen af. Deze wordt nu herbouwd. Deze incidenten maken het voor erfgoedbeschermers eens temeer urgent dat we alert op moeten zijn op de gevaren van brand en preventie een blijvend punt van zorg en aandacht is.

Foto: Wikipedia/LeLaisserPasserA38

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.