Nieuwsbericht

Heemschut blij met investeringen in erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft met blijdschap kennis genomen van de extra investeringen in erfgoed die zijn opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III. In het akkoord is extra geld vrijgemaakt voor de door de sector gesignaleerde knelpunten.

Het kabinet Rutte III trekt de komende jaren 325 miljoen euro extra uit voor erfgoed en monumenten in Nederland. Speciale aandacht is er voor monumentale kerken, ook als ze leeg komen te staan. Heemschut wees al eerder op het probleem van kostbare restauraties van kerken zoals van de Eusebiuskerk in Arnhem.

Daarnaast staat in het regeerakkoord dat particuliere monumentenbezitters financieel gesteund blijven worden. Heemschut is blij met deze zinsnede, alhoewel daarmee niet gezegd is dat de fiscale aftrek in stand blijft. In de meerjarenbegroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt al voorgesorteerd op een andere vorm van financiële ondersteuning.

“Ik ben erg blij om te zien dat het nieuwe kabinet specifieke investeringen noemt voor erfgoed, en dat het kabinet spreekt over de intrinsieke waarde en de waarde voor onze identiteit en geschiedenis en ziet hoe dit bijdraagt bij aan de economie van ons land”, aldus directeur Karel Loeff van Erfgoedvereniging Bond Heemschut.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.