Nieuwsbericht

Heemschut blij met standvastige gemeente

Bewoners uit Vinkeveen zien het monumentale pand van restaurant De Plashoeve, eens de stamkroeg van André Hazes, liever tegen de vlakte. De gemeentelijke monumentencommissie houdt echter voet bij stuk. Goed nieuws vindt Heemschut commissie Utrecht!

Het is een zeldzame situatie: juíst de bewoners vinden een gemeentelijk monument een doorn in het oog. Restaurant de Plashoeve is onherstelbaar vervallen en onveilig, vinden de omwonenden. Een vastgoedontwikkelaar maakte met inspraak van de omwonenden  een nieuwbouwplan: 16 appartementen, verdeeld over drie woonblokken met de mogelijkheid tot horeca. Het spreekt voor zich dat De Plashoeve het in deze plannen niet overleeft.

Maar om het pand te slopen, zal het moeten worden geschrapt van de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeentelijke monumentencommissie benadrukt echter de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde van het gebouw. Het houten chalet is uniek voor gemeente De Ronde Venen. Een bouwkundig rapport en bouwhistorisch onderzoek bevestigen bovendien dat de staat van het gebouw geen reden is tot sloop. De commissie heeft dan ook negatief geadviseerd op de sloopplannen.

Gemeente De Ronde Venen heeft inmiddels een officieel verzoek ontvangen om de monumentenstatus van De Plashoeve op te heffen. De monumentencommissie is gevraagd nogmaals advies uit te brengen. Hierna is het aan de burgemeester en wethouders om de knoop door te hakken.

Heemschuts commissie Utrecht volgt de ontwikkelingen op de voet! Liever ziet de commissie dat het monument wordt opgeknapt en in ere wordt hersteld.

 

Over de Plashoeve

Restaurant de Plashoeve is in 1912 gebouwd in chaletstijl. Van origine stond het pand in Diemen. Na de Tweede Wereldoorlog is het chalet verplaatst naar Vinkeveen, waar het te vinden is aan de Baambrugse Zuwe. Het restaurant was lange tijd een begrip in het dorp; niet in het minst vanwege haar beroemde stamgast André Hazes.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.