Nieuwsbericht

Heemschut blij met voorstel van Europese Commissie voor Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018

Onze zusterorganisatie Europa Nostra heeft sterke lobby gevoerd om het Europees Jaar van de grond te krijgen.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018

De Europese Commissie heeft voorgesteld dat in 2018 het Europees cultureel erfgoed speciale aandacht krijgt. De commissie meent dat erfgoed de kern is van de gemeenschappelijke herinnering en identiteit van de Europese burgers. Ze moeten het gevoel krijgen dat zij deel uitmaken van Europa, in het bijzonder van de Europese Unie. Het cultureel erfgoed in Europa, dat herinnert aan deze Europese waarden en geschiedenis dient, behouden te worden. Dat dit niet vanzelfsprekend is, zien we aan de vernietiging van erfgoed in het Midden-Oosten door oorlogshandelingen. Erfgoed kan dienen als bindmiddel tussen culturen en volkeren en erfgoed levert banen op. Op 30 augustus 2016 stuurde de Europese Commissie het uitgewerkte voorstel voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 naar het Europees Parlement en de Europese Raad. Zij zullen later dit jaar naar verwachting instemmen met dit voorstel. 

Voorstel Europese Commissie

Het Europees Jaar van het cultureel erfgoed in 2018 zal de gelegenheid bieden om de aandacht te vestigen op het belang van de Europese cultuur en op wat de EU kan doen op het vlak van instandhouding, digitalisering, infrastructuur, onderzoek naar de ontwikkeling van vaardigheden – om slechts enkele gebieden te noemen die door Europese financieringsprogramma's zoals Creatief Europa worden ondersteund.

De verschillende lidstaten dienen een nationaal coördinator aan te stellen, die in overleg met de Commissie een programma opstelt met activiteiten. Onder andere moeten conferenties, evenementen en debatten rondom bewustwording van belang van cultureel erfgoed worden georganiseerd. De rijkdom en diversiteit van het erfgoed dient gepromoot te worden. Ook de wetenschap dient te worden ingeschakeld voor behoud van cultureel erfgoed. Overheden dienen ook zelf ook intiatieven tot behoud te ontplooien.

 

Belangrijke rol Europa Nostra

Heemschut is blij met het voorstel van de Europese Commissie. Vanuit onze Europese zusterorganisatie Europa Nostra is flinke lobby gevoerd om dit Europese Jaar van de grond te krijgen. Het is een belangrijke erkenning voor erfgoed als intrinsieke Europese waarde. Samen met Europa Nostra, de Nederlandse overheid en andere erfgoedorganisaties hoopt Heemschut bij te dragen aan het vieren van en het versterken van de Europese dimensie van ons gezamelijk erfgoed.

 

Voorstel van de Europese Commissie voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018

 Persbericht van de Europese Commissie

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.